Praleisti meniu

Privatumo politika

  Bendrosios nuostatos

  1. Vyriausybės strateginio analizės centro privatumo politika nustato pagrindinius svetainės www.strata.gov.lt (toliau – Svetainė) lankytojų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.
  2. Svetainės lankytojo asmens duomenis Vyriausybės strateginės analizės centras tvarko vadovaudamasi:

  2.1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas);

  2.2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

  2.3. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu;

  2.4. kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

  1. Šioje privatumo politikoje vartojama sąvoka „asmens duomenys“ suprantama kaip, bet kokia informacija apie fizinį asmenį – Svetainės lankytoją, kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti pagal identifikacinius, kontaktinius ir kitus duomenis.
  2. Svetainę tvarko, administruoja ir jos lankytojų asmens duomenis valdo bei tvarko Vyriausybės strateginės analizės centras, juridinio asmens kodas: 300845435.

  Asmens duomenys ir jų naudojimo tikslai

  1. Vyriausybės strateginės analizės centras tvarko Svetainės lankytojų asmens duomenis šiais tikslais:

  5.1. teikti naujienas, pranešimus, kvietimus į renginius, kitą informaciją bei teirautis nuomonės apie Vyriausybės strateginės analizės centro teikiamų paslaugų kokybę (toliau – Pranešimai) esant Svetainės lankytojo sutikimui;

  5.2. identifikuoti, patvirtinti ir apskaityti registraciją į Vyriausybės strateginės analizės centro organizuojamus renginius;

  5.3. vertinti ir tobulinti Svetainės funkcionalumą.

  1. Vyriausybės strateginės analizės centras tvarko šiuos Svetainės lankytojų asmens duomenis, kai:

  6.1. Svetainės lankytojas pats pateikia lankydamasis Svetainėje ir registruodamas joje gauti Vyriausybės strateginės analizės centro pranešimus:

  6.1.1. el. pašto adresas.

  6.2. Svetainės lankytojas pats pateikia lankydamasis Svetainėje ir registruodamasis į Vyriausybės strateginės analizės centro renginius:

  6.2.1. vardas ir pavardė, darbovietės pavadinimas ir pareigos;

  6.2.2. telefono numeris, el. pašto adresas.

  6.3. Svetainės lankytojas netiesiogiai pateikia duomenis, kurie automatiškai surenkami apsilankius Svetainėje:

  6.3.1. interneto adresas (IP), lankymosi Svetainėje laikas, peržiūrėti Svetainės puslapiai, apsilankymų skaičius, regionas/šalis, iš kurio prisijungta prie Svetainės;

  6.3.2. naudojama internetinė naršyklė ir įrenginys.

  6.3. Svetainės lankytojas netiesiogiai pateikia duomenis, kurie automatiškai surenkami apsilankius Svetainėje:

  6.3.1. interneto adresas (IP), lankymosi Svetainėje laikas, peržiūrėti Svetainės puslapiai, apsilankymų skaičius, regionas/šalis, iš kurio prisijungta prie Svetainės;

  6.3.2. naudojama internetinė naršyklė ir įrenginys.

  Slapukai

  1. IP adresams ir naršymo informacijai surinkti Vyriausybės strateginės analizės centras naudoja Slapukus (angl. cookie), kurie yra nedidelės tekstinės informacijos dalelės automatiškai sukuriamos naršant Svetainėje ir saugomi kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.
  2. Slapukai yra įdiegiami Svetainės lankytojo įrenginyje tik jam sutikus, išskyrus slapukus, kurie reikalingi išimtinai techniniam Svetainės veikimui užtikrinti. Jei Svetainės lankytojas nesuteikia Svetainei teisės naudoti slapukus, kai kurios Svetainės funkcijos gali iš dalies arba visiškai neveikti.
  3. Slapukai įdiegiami ir naudojami „Google analytics“ ir „Cognos analytics“ įrankių pagalba.
  4. Svetainės lankytojas bet kada gali pats valdyti ir (arba) išdiegti slapukus. Slapukus galima ištrinti dviem būdais:

  10.1. Savo naršyklėje galima peržiūrėti kompiuteryje jau įdiegtus slapukus ir ištrinti juos po vieną arba visus iš karto. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, skiriasi priklausomai nuo naudojamos naršyklės, todėl konkretūs atliktini veiksmai nurodomi naudojamos naršyklės aprašyme.

  10.2. Naršyklę nustačius taip, kad ši blokuotų slapukus arba siųstų perspėjimą apie bet kokio slapuko įdiegimą.

  Duomenų saugojimas

  1. Asmens duomenys, kurie naudojami siunčiant Pranešimus, saugomi ir tvarkomi šiuo tikslu tol, kol Svetainės lankytojas atšauks savo sutikimą prenumeruoti Vyriausybės strateginės analizės centro pranešimus.
  2. Asmens duomenys, kurie automatiškai surinkti Svetainės funkcionalumo tikslams, duomenų analizei naudojami 2 metus.
  3. Asmens duomenys, kurie tvarkomi registracijai į renginius saugomis ne ilgiau, negu tai reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai.

  Asmens duomenų atskleidimas

  1. Svetainės lankytojų asmens duomenys prieinami Vyriausybės strateginės analizės centro darbuotojams, kurie atsakingi už Vyriausybės strateginės analizės centro pranešimų sklaidą, registraciją į renginius ir Svetainės tobulinimą.
  2. Svetainės talpinimo paslaugas teikiantiems Vyriausybės strateginės analizės centro partneriams prieinama prieiga prie techninių įrašų.
  3. Vyriausybės strateginės analizės centras gali suteikti asmens duomenis ir tretiesiems asmenims, kurie atlieka audito, kontrolės funkcijas ir kitiems, apie kuriuos Svetainės lankytojas informuotas iš anksto.

  Svetainių lankytojo teisės

  1. Svetainės lankytojas el. paštu info@strata.gov.lt gali pasinaudoti šiomis savo teisėmis:

  17.1. susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;

  17.2. prašyti ištaisyti asmens duomenis;

  17.3. prašyti ištrinti asmens duomenis;

  17.4. atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis.

  17.5. apriboti asmens duomenų tvarkymą (pvz., laikotarpiui, per kurį Vyriausybės strateginės analizės centras įvertins, ar duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad asmens duomenys būtų ištrinti);

  17.6. prašyti duomenis perkelti.

  1. Jei Svetainės lankytojui paprašius asmens duomenys yra ištrinami, Vyriausybės strateginės analizės centras išsaugo tik tos informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti trečiųjų šalių teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba įpareigoti laikytis bet kokių susitarimų.
  2. Svetainės lankytojas manydamas, kad jo teisės į privatumą yra pažeistos, gali pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

  Privatumo politikos pakeitimai

  1. Plečiantis teikiamoms paslaugoms, Vyriausybės strateginės analizės centras gali atnaujinti šią Privatumo politiką, vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti, todėl rekomenduojame periodiškai apsilankyti mūsų svetainėje, kurioje visuomet rasite naujausią redakciją.

  Papildoma informacija

  1. Jei turite kokių nors klausimų, kurie būtų susiję su asmens duomenų tvarkymu, slapukų naudojimų ar šia privatumo politika, kreipkitės į Vyriausybės strateginės analizės centro duomenų apsaugos pareigūną el. paštu DAP@strata.gov.lt.

  Šioje svetainėje naudojami slapukai

  Slapukai padeda užtikrinti, kad jūs gaunate geriausią patirtį naudojantis mūsų svetaine. Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite mūsų slapukų politiką.