Nors doktorantūros studijos dažnai siejamos su akademine karjera, visgi net 43 proc. doktorantūros studijų absolventų dirba už akademijos ribų. 37 proc. mokslo daktarų po studijų baigimo dirbo tik mokslo ir studijų institucijose, o likęs penktadalis derino darbą akademijoje ir kitose darbovietėse.

Tyrimo rezultatai atskleidžia, kad doktorantūros studijų absolventų atlyginimai dvigubai viršijo vidutinį atlyginimą šalies ūkyje. 2018 m. liepos mėn. mokslo (meno) daktarų atlyginimas siekė 1 842 Eur (tekste nurodomas darbo užmokestis prieš mokesčius), tuo metu šalies ūkyje darbo užmokesčio vidurkis buvo 936 Eur.

Visgi pastebimi reikšmingi darbo užmokesčio skirtumai, priklausomai nuo baigtos studijų krypties. Didžiausias pajamų vidurkis fiksuojamas tarp biomedicinos srities absolventų (2 233 Eur), mažiausias – tarp menų (1 030 Eur) ir humanitarinių mokslų (1 133 Eur) absolventų. Visgi svarbu atkreipti dėmesį, kad šioje analizėje nėra nagrinėjamos pajamos, gautos iš individualios veiklos. Tikėtina, kad dalį  pajamų menų bei humanitarinių mokslų absolventai gauna vykdydami šią veiklą, tad realios jų pajamos yra didesnės. Technologijų, fizinių, socialinių ir žemės ūkio mokslų absolventų pajamų vidurkiai atitinkamai buvo 1 893 Eur, 1 849 Eur, 1 803 Eur ir 1 430 Eur.

Tyrimo rezultatai parodė pajamų skirtumus tarp vyrų ir moterų. Skirtumai pastebėti visose mokslo (meno) srityse, net ir tose, kuriose doktorantūros studijas baigia didesnis skaičius moterų, nei vyrų. Pajamų skirtumas tarp skirtingų lyčių absolventų buvo didžiausias 25-30 m. asmenų grupėje.

Palyginti su bakalauro ir magistro studijų absolventų skaičiumi, Lietuvoje doktorantūros studijų absolventų yra santykinai nedaug. Kasmet doktorantūros studijas Lietuvoje baigia šiek tiek mažiau nei 400 doktorantų. 2017 m. doktorantūros absolventai sudarė tik 2 proc. visų tų metų absolventų. Palyginimui, Europos Sąjungoje vidutiniškai 4 proc. visų absolventų kasmet – doktorantai. Pagal šį rodiklį Lietuva užima 29-ąją vietą (iš 36-ių duomenis pateikusių šalių) Europoje.

Mokslo ir meno daktarų karjeros tyrimą inicijavo Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA). Tyrimo metu nagrinėtas absolventų, doktorantūros studijas baigusių 2012–2017 m. laikotarpiu, užimtumas ir pajamos.

2012–2017 m. daugiausia doktorantūros studijų absolventų buvo paruošta socialinių (609), technologijos (519) ir biomedicinos (490) mokslų srityse. Fizinius mokslus baigė 353 doktorantai, humanitarinius – 220, žemės ūkio – 92, menų – 28.

Mokslo ir meno daktarų karjeros tyrimą rasite čia.