Vyriausybės strateginės analizės centras yra ekspertinė institucija, teikianti Vyriausybei ir ministerijoms nepriklausomą, tiriamąja veikla grįstą informaciją, reikalingą įrodymais pagrįstiems viešosios politikos sprendimams priimti. Vyriausybės strateginės analizės centras vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 302 straipsnio 2 dalyje patvirtintais Centro įstatais.

Mūsų misija

Kuriame pamatus pagrįstiems ir įžvalgiems viešosios politikos sprendimams.

Mūsų vertybės

Kokybė

Siekis nuolat tobulėti, siekis aukščiausių mokslinių standartų taikant kiekybinius ir kokybinius viešosios politikos analizės metodus.

Komanda

Darnūs, sąveika ir įtraukimu pagrįsti organizacijos vidaus ir išorės ryšiai, įkvepiantys ir ugdantys tarpusavio santykiai.

Atvirumas

Dėmesys naujoms idėjoms, metodams, požiūriams ir pasirengimas konstruktyviai diskusijai.

Įžvalgumas

Siekis atskleisti geriausias strateginių sprendimų galimybes sudėtingomis ir kintančiomis aplinkybėmis.