Pareigybės pavadinimas 2022 m.  2023 m. II ketv.
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur
Grupės vadovas 3 2650 1 *
Vyriausiasis politikos analitikas 28 2583 21 2866
Politikos analitikas 20 2140 19 2336
Analitikas 3 2323
Viešųjų pirkimų specialistas 1 * 2 2050
* vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 10-236) ir Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo, patvirtinto Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480, 22.3 papunkčiu informacija apie darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje atlieka atitinkamas pareigas, darbo užmokestį neskelbiama be jo sutikimo