Pareigybės pavadinimas 2021 m.  2022 m. III ketvirtis
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur
Grupės vadovas 6 2358 3 2650
Vyriausiasis politikos analitikas 16 2512 26 2607
Politikos analitikas 27 2151 20 2152
Analitikas 3 2410 3 2345

* Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis.