Tyrėjų grupė

Strateginės valdysenos dalykinė komanda

Ekonominės politikos dalykinė komanda

Viešojo valdymo politikos dalykinė komanda

Socialinės politikos dalykinė komanda

Žmogiškųjų išteklių grupė