Strateginės valdysenos dalykinė komanda

Ekonominės politikos dalykinė komanda

Socialinės politikos dalykinė komanda

Sveikatos politikos dalykinė komanda

Žmogiškųjų išteklių grupė

Finansų ir administravimo grupė