Vyriausybės strateginės analizės centre (STRATA) yra taikomi lygių galimybių principai ir yra siekiama užtikrinti darbuotojų ir besikreipiančių dėl įdarbinimo asmenų vienodą padėtį. STRATA netoleruojamos tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos formos ar nurodymas diskriminuoti. Su Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo programa galima susipažinti paspaudus šią nuorodą.

Pranešimas apie diskriminaciją

STRATA darbuotojai ir kandidatai į darbo vietas, manantys, kad jiems nebuvo užtikrintos lygios galimybės, gali pateikti skundą. Darbuotojas, norėdamas pranešti apie diskriminaciją ar lygių galimybių pažeidimą gali kreiptis į savo tiesioginį vadovą, personalo vadovą ar STRATA direktorių. Tokio darbuotojo pranešimo (skundo) konfidencialumas privalo būti užtikrintas. Apie lygių galimybių pažeidimą darbuotojas taip pat gali pranešti anoniminiu būdu – palikdamas pranešimą žemiau pateiktoje formoje.