Vyriausybės strateginės analizės centre (STRATA) vadovaujamasi nuostata, kad kiekvienas STRATA darbuotojas gerbia kito asmens orumą, mandagiai ir pagarbiai bendrauja su kitais, savo elgesiu užtikrina darbo aplinką, kurioje kitas asmuo nepatirtų priešiškų, neetiškų, žeminančių, agresyvių, užgaulių, įžeidžiančių veiksmų. Su Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ir smurto prevencijos taisyklėmis galima susipažinti paspaudus šią nuorodą.

Pranešimas apie priekabiavimą, seksualinį priekabiavimą ir smurtą

STRATA darbuotojas, pagrįstai manantis, kad prie jo ar kito asmens yra priekabiaujama, seksualiai priekabiaujama ar prieš jį yra naudojamas fizinis ir / ar psichologinis smurtas, turi teisę pateikti skundą. Darbuotojas, norėdamas pranešti apie priekabiavimą, seksualinį priekabiavimą ir smurtą, gali kreiptis tiesiogiai į STRATA direktorių. Jeigu pranešimas (skundas) teikiamas STRATA direktoriaus atžvilgiu, tokiu atveju pranešimas ar skundas perduodamas ar pateikiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos kancleriui. Tokio darbuotojo pranešimo (skundo) konfidencialumas privalo būti užtikrintas. Apie priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ir smurto prevencijos taisyklių pažeidimą darbuotojas taip pat gali pranešti anoniminiu būdu – palikdamas pranešimą žemiau pateiktoje formoje. Pranešime turėtų būti nurodyti įvykio detalūs paaiškinimai apie patirto fizinio ar psichologinio smurto, priekabiavimo ar seksualinio priekabiavimo situaciją, apraiškas ir aplinkybes, taip pat galimi liudytojai ir kita teisėtais būdais ir priemonėmis turima informacija.