Lietuva ir Latvija, kaip jaunesnieji projekto partneriai, kartu su Prancūzija laimėjo ES Dvynių programos finansavimą ir teiks ekspertinę pagalbą stiprinant aukštojo mokslo sistemą Azerbaidžane. Įgyvendinant šį projektą bus siekiama užtikrinti Azerbaidžano aukštojo mokslo sistemos kokybę ir konkurencingumą.

Projekto metu, Lietuvos aukštojo mokslo ekspertai kartu su Prancūzijos ir Latvijos partneriais perduos gerąją patirtį stiprindami Azerbaidžano švietimo ministerijos bei aukštojo mokslo institucijų gebėjimus taikyti Europos aukštojo mokslo erdvės (EHEA) principus. Siekiama, kad nuoseklus šių principų diegimas ir taikymas padėtų Azerbaidžanui sklandžiai pereiti prie į studentą orientuotos mokymo sistemos ir mokymosi siekinių metodo. Projekto metu numatoma peržiūrėti nacionalinius švietimo standartus, diegti į studentą orientuotą studijų modelį, stiprinti kokybės užtikrinimo sistemą bei peržiūrėti aukštąjį mokslą reglamentuojančius teisės aktus.

Projektas truks 24 mėnesius, jo įgyvendinimui Europos Komisija skirs 1,2 mln. eurų. Lietuvai konsorciume atstovaus Švietimo ir mokslo ministerija, Vyriausybės strateginės analizės centras bei Europos socialinio fondo agentūra.

Europos Komisijos finansuojama ES Dvynių programa remia skirtingų šalių giminingų institucijų bendradarbiavimą, stiprina šalių paramos gavėjų administravimo gebėjimus, padeda joms įgyvendinti būtinas reformas. ES Dvynių programa siekiama priartinti ES Rytų ir Pietų partnerystės šalių sistemas arčiau ES standartų, stiprinti valstybių institucijų bendradarbiavimą bei stiprinti dalyvių institucinius bei administracinius gebėjimus.