Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) kartu su Hamburgo (Vokietija) mokslo, tyrimų ir lygių galimybių ministerija, Danijos, Švedijos, Lenkijos, Suomijos, Estijos partneriais įgyvendina INTEREG Baltijos jūros regiono programos projektą Baltijos jūros mokslo tinklas (BSN).

Projekto pagrindinis tikslas – užtikrinti geresnį politikos koordinavimą suinteresuotųjų šalių mokslinių tyrimų, inovacijų ir švietimo srityse. Taip pat sukurti rekomendacijas sprendimų priėmėjams dėl Baltijos šalių ir ES mokslininkų mobilumo įgyvendinant ilgalaikius sudėtingus mokslinius projektus.

Projekto metu siekiama sukurti tampresnį tarpregioninį ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą mokslo ir inovacijų srityje, mokslininkų aktyvesnį bendrą dalyvavimą moksliniuose projektuose ir judumo skatinimą, finansavimo schemų sukūrimą skatinant tarpvalstybinį mokslinių tyrimų ir naujovių kūrimą ir diegimą.

MOSTA yra projekto partneris, kuris atlieka jaunųjų mokslininkų ir sprendimų priėmėjų tyrimą bei organizuos nacionalinį seminarą, kuriame aptars Lietuvos mokslininkų poziciją mobilumo klausimais.

Apie Baltijos jūros mokslo tinklas (BSN) daugiau skaityti interneto svetainėje: http://www.baltic-science.org

PRANEŠIMAI:

MOSTA eksperto Tado Juknevičiaus pranešimas skaitytas vasario 8 d. Sant Peterburge vykusioje CBSS ir Sankt Peterburgo aukštųjų mokyklų rektorių tarybos organizuotoje konferencijoje  “Baltijos jūros mokslo diena”.