Lietuva yra viena iš aštuonių Europos valstybių, kuriai suteikta galimybė įgyvendinti pilotinį „Eurograduate“ tyrimą. Europos Komisijos inicijuotu tyrimu pirmą kartą siekiama gauti tokios apimties duomenis apie Europos aukštųjų mokyklų absolventus.

Tikimasi, kad šis tyrimas taps vienu iš pamatinių ramsčių, renkant Europos mastu palyginamus duomenis apie aukštųjų mokyklų absolventus, jų integraciją darbo rinkoje, socialinius švietimo rezultatus, mobilumą ir vaidmenį visuomenėje. Lietuvoje tyrimą įgyvendina Vyriausybės strateginės analizės centras (Strata).

Numatoma, kad įgyvendintinus pilotinį tyrimą bei pagal jo rezultatus patobulinus naudojamas metodikas, tyrimas bus įgyvendinamas visoje Europoje.

Pilotiniame „Eurograduate“ tyrime galės dalyvauti Lietuvos aukštųjų mokyklų bakalauro ir magistro studijų absolventai, kurie baigė studijas 2013 arba 2017 m.

Europos Komisijos pranešime nurodoma, kad ši studija yra ypač svarbi siekiant giliau suprasti sąsają tarp švietimo ir darbo rinkos, o taip pat siekiant užtikrinti kokybiškų ir aktualių įgūdžių suteikimą studentams visoje Europoje. Absolventų stebėsena skirtingomis formomis yra vykdoma daugelyje Europos šalių. Šis tyrimas žymi naujo etapo pradžią – bandymą nupiešti visos Europos absolventų paveikslą.