Kas yra EUROSTUDENT?

EUROSTUDENT yra tarptautinis projektas, apjungiantis bendras tyrėjų, ministerijų atstovų, studentų asociacijų bei kitų suinteresuotųjų pusių pastangas ištirti socialines bei ekonomines studentų gyvenimo sąlygas aukštojo mokslo sistemose Europoje. Projektas vykdomas nuo 1990 m., jį koordinuoja konsorciumas, atstovaujamas septynių Europos šalių, tarp kurių – ir Lietuva. Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA) yra vienas iš tarptautinio konsorciumo narių. Septintojoje EUROSTUDENT bangoje dalyvavo 26 šalys. Pagrindinis EUROSTUDENT projekto tikslas yra sugretinti palyginamus duomenis apie Europos aukštojo mokslo socialinę dimensiją skirtingose Europos šalyse.

EUROSTUDENT įgyvendinimas

Projekto įgyvendinimo metu apklausos būdu renkami duomenys apie studentų socialines, ekonomines bei gyvenimo sąlygas, taip pat apie patekimo į aukštojo mokslo sistemą kelią bei laikinąjį tarptautinį judrumą (dalines studijas užsienyje). Po kiekvienos duomenų surinkimo bangos, kruopščiai atrinkti ir šalis palyginantys duomenys yra pateikiami visiems prieinamoje Europos valstybių lyginamojoje studijoje anglų kalba. Studijos rezultatais naudojasi ne tik kiekviena dalyvaujanti šalis, bet ir Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generalinis direktoratas, Bolonijos proceso priežiūros grupė (BFUG).

EUROSTUDENT nauda

EUROSTUDENT projektas remiasi prielaida, kad šalių palyginimas padeda suprasti nacionalinių aukštojo mokslo sistemų stiprybes, silpnybes arba išskirtinius bruožus bei įvertinti savo nacionalines aukštojo mokslo sistemas naujoje šviesoje. Šis projektas stiprina kiekvienos šalies socialinės aukštojo mokslo dimensijos stebėsenos sistemos pamatus, leidžiančius įvertinti priimtų sprendimų rezultatyvumą ir (ar) efektyvumą.

Su naujausia EUROSTUDENT tyrimo ataskaita galima susipažinti paspaudus šią nuorodą. Kitą EUROSTUDENT ataskaitą planuojama rengti 2024 m.

Daugiau informacijos apie tarptautinį EUROSTUDENT projektą galima rasti čia.