kuriame lietuvos ateiti 2014 2020Projekto kodas 10.1.1-ESFA-V-912-01-0003

Lietuva, vertinant pagal eilę kriterijų, yra nuosaiki inovatorė. Valstybė, pagal inovacijų švieslentę, Europoje užima 24 vietą iš 28. Konkurencingos, tvarios ir stiprios ekonomikos auginimui Lietuva turi vystyti bei puoselėti savo inovacijų potencialą; tad šiuo projektu yra siekiama sukurti, išbandyti ir įdiegti valdymo proceso priemones tam, kad MTEP ir inovacijų politika būtų vykdoma nuosekliai siekiant proveržio Lietuvos mokslo ir ūkio srityse.

Projekto metu bus siekiama (1) sukurti ir išbandyti MTEP ir inovacijų politikos prioritetų stebėsenos ir poveikio vertinimo įrankius, (2) sukurti ir išbandyti MTEP ir inovacijų politikos prioritetų nustatymo įrankius, ir (3) stiprinti projekto darbuotojų gebėjimus, siekiant suburti kompetencijų tinklą užtikrinantį projekto veiklų įgyvendinimo kokybę ir tęstinumą.
Siekiamas projekto rezultatas yra sistemos, kuri padėtų formuoti ir įgyvendinti nuoseklią MTEPI politiką bei prisidėtų prie tvarios Lietuvos ūkio plėtros, sukūrimas ir įdiegimas. Ši sistema taip pat padės viešojo valdymo darbuotojams ir dirbantiems su MTEPI priimti įrodymais grįstus sprendimus.

Projekto tikslas:

Sukurti ir įdiegti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų politikos prioritetų nustatymo sistemą

Projekto veiklos:

1.1. MTEP ir inovacijų politikos prioritetų stebėsenos ir poveikio vertinimo įrankių sukūrimas ir išbandymas
1.2. MTEP ir inovacijų politikos prioritetų nustatymo įrankių sukūrimas ir įdiegimas
1.3. Projekto darbuotojų gebėjimų stiprinimas

Projekto partneris: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 60 mėn.