ESFIVP

Valstybės sprendimų priėmėjai – Seimas, Vyriausybė, Vyriausybės strateginiui analizės centrui (STRATA) pavedė įgyvendinti  mokslo ir studijų institucijų, jų infrastruktūros, įgyvendinamų studijų ir mokslo veiklų efektyvumo stebėseną ir pažangos vertinimą.

Tačiau iki šiol realiai nėra sukurtos valstybiniu lygiu patvirtintos pažangos vertinimo sistemos, kuri leistų priimti pagrįstus mokslo ir studijų strateginio valdymo sprendimus.

Įvykdžius projektą, bus sukurti ir įdiegti sistemos poreikius atitinkantys 8 (aštuoni) mokslo ir studijų pažangos stebėsenos ir vertinimo įrankiai, kurie leis formuoti įrodomais grįstą mokslo ir studijų politiką, priimti valdymo sprendimus, tobulinti mokslo ir studijų veiklą tiek nacionaliniu, tiek instituciniu lygmeniu.

STRATA sukurs ir išbandys įrankius, kurie skirti mokslo ir studijų institucijų veiklos bei mokslo ir studijų sistemos pažangai stebėti, vertinti. Taip pat projekto metu bus ugdomi projekto tikslinės grupės (mokymosi visą gyvenimą sistemos institucijų darbuotojai) gebėjimai reikalingi projekto metu kuriamų įrankių bei jų pagrindu gautų rezultatų panaudojimui įgyvendinant mokslo ir studijų politiką bei STRATA interneto svetainėje bus vizualizuota statistinė informacija apie mokslo ir studijų sistemos pažangą, kuri užtikrins plačią prieigą prie pažangos stebėsenos ir vertinimo informacijos suinteresuotosioms šalims bei visuomenei.

Projekto veiklos

  • 1.1. Mokslo ir studijų pažangos stebėsenos ir vertinimo įrankių sukūrimas ir išbandymas
  • 1.2. STRATA darbuotojų ir mokymosi visą gyvenimą sistemos institucijų darbuotojų gebėjimų stiprinimas

Projekto trukmė

2015-11-02 – 2020-11-30

Projekto rezultatai

Atlikti tyrimai:

Mokslo ir studijų pažangos stebėsenos ir vertinimo įrankiai: