esf logo ltProjektas finansuojamas Europos Socialinio fondo lėšomis pagal 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas” VP1-4.3-VRM-02-V priemonę „Viešųjų politikų reformų skatinimas”.

Projekto numeris:

VP1-4.3-VRM-02-V-02-002

Projekto trukmė:

69 mėn. (2009-12-23 – 2015-08-31)

Tikslinė grupė:

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei ekspertinių institucijų mokslo ir studijų srityje darbuotojai ir ekspertai.

Projekto tikslas:

Sukurti ir išbandyti mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės sistemą.

Projekto uždaviniai:

 • Sukurti ir išbandyti mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės sistemos modelį;
 • Užtikrinti mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės sistemos darbuotojų gebėjimus.

Projekto metu įgyvendinamos veiklos:

 • Mokslo ir studijų valdymo kompleksinė analizė;
 • Mokslo ir studijų sistemos prognostinis vertinimas (įžvalga);
 • Stebėsenos ir analizės modelio sukūrimas;
 • Stebėsenos ir analizės modelio išbandymas (I etapas);
 • Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės modelio tolimesnis išbandymas ir plėtotė (II išbandymo etapas);
 • Lietuvos mokslo ir studijų stebėsena ir analizė pagal tarptautinius rodiklius;
 • Lietuvos mokslo ir studijų sistemos būklės tyrimai bei mokslo ir studijų sistemos dalyvių elgsenos prognozavimas;
 • Investicijų į studijas, mokslinius tyrimus ir technologijas dinamikos stebėsena ir analizė;
 • Mokslo ir studijų sistemos ateities įžvalgos vykdymas;
 • Lietuvos mokslo ir studijų sistemos modernizavimo procesų poveikio vertinimas;
 • MOSTA darbuotojų mokymai;
 • Mokslo ir studijų valdymo ir ekspertinių institucijų darbuotojų mokymai;
 • Stebėsenos ir analizės sistemos ekspertų tinklo susitikimai;
 • Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės bei politikos vertinimo analitinių gebėjimų tobulinimas bei užsienio patirties mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės srityje perėmimas.

Projekto rezultatai

Įgyvendinus MOSTAF projektą bus sukurta mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės sistema. Veikiant mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės sistemai, bus patobulintas strateginis valdymas mokslo ir studijų srityje. MOSTA užtikrins nepertraukiamą mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės sistemos veiklą: pagal projekto metu parengtą metodiką atliks nuolatinę mokslo ir studijų sistemos stebėseną, vykdys rodiklių analizę ir rengs metines mokslo ir studijų sistemos apžvalgas bei vykdys kitą tikslinę analizę, reikalingą strateginiam planavimui. Įgyvendinus projektą taip pat bus sustiprinti gebėjimai, reikalingi stebėsenai ir analizei bei šios sistemos veiklos tęstinumui.