Augantis vidutinis mokykloje dirbančių pedagogų amžius bei vis mažėjantis norinčių studijuoti ir baigti pedagogo (ar susijusias) kvalifikaciją teikiančias studijas Lietuvoje sudaro prielaidas galimam pedagogų trūkumui artimiausioje ateityje. Tačiau tokie veiksniai kaip demografiniai iššūkiai – auganti emigracija, mažas gimstamumas sufleruoja, jog tuo pačiu metu pedagogų gali reikėti mažiau. Žemas tam tikrų studijų programų populiarumas ir netolygiai pagal mokomuosius dalykus senėjanti pedagogų populiacija taip pat galimai parodo, jog kai kurių dalykų pedagogų ateityje gali trūkti labiau nei kitų. Šios ir kitos priežastys sudaro pagrindą tikslesniam pedagoginių darbuotojų bei į pedagoginę kvalifikaciją teikiančias studijas priimamų studentų planavimui, atsižvelgiant į kintančius ūkio, darbo rinkos ir švietimo sistemos poreikius.

Pedagogo profesija – vienas iš pagrindinių Lietuvos švietimo politikos prioritetų, kurio metu vykdomos pedagogų rengimo, apmokėjimo, rengimo centrų tinklo, ugdymo turinio ir kitos reformos siekiant kelti švietimo sistemos kokybę. Pedagogų poreikio planavimo sistema – vienas iš reformas lydinčių tyrimų, siekiančių efektyvinti iki šiol vykdytą formavimą į pedagogines studijas.

2017–2018 m. vykdomo pedagogų poreikio planavimo tyrimo tikslas – sukurti ir išbandyti pedagogų paklausos ir pasiūlos prognozavimo modelį bei pateikti rekomendacijas dėl studentų, priimamų į pedagoginę kvalifikaciją suteikiančias studijų programas, rekomendacijas siekiant gerinti balansą tarp pedagogų paklausos ir pasiūlos ar kitoms viešosios politikos priemonėms formuoti bei tobulinti. Tyrimo įgyvendinimo metu buvo įgyvendinti daugiau nei 3 vizitai, susitikimai, konsultacijos  su suinteresuotomis šalimis. Tyrimo ataskaita ir galutiniai dokumentai bus parengti iki 2018 m. IV pab.

pedagogai main

Modelis

Pedagogų prognozavimo modelis 2018/19 – 2021/22

Projekto dokumentai

Projekto aprašymas 2017-10-26 (anglų k.)

Tarpiniai rezultatai 2018-03-08 (anglų k., lietuvių k.)

Prognozavimo sistema ir scenarijai 2018-06-28 (lietuvių k.)

Galutinė projekto ataskaita „Pedagogų darbo jėgos prognozavimas Lietuvoje“ (lietuvių k.)

Galutinė projekto ataskaita „Forecasting the Teaching Workforce in Lithuania“ (anglų k.)

Projekto ataskaitos santrauka (anglų k.)

Susitikimų dokumentai

Susitikimas su suinteresuotomis šalimis (2017-11-07)

Programa (anglų k.)

Susitikimo pristatymai (anglų k.):
The Teacher Supply Model for England
Teacher Supply and Demand in Ireland
Modelling Teaching Workforce need
Teaching Workforce Forecast System
Teacher Education: Initial Teacher Training & Policy Change

Susitikimo ataskaita (anglų k.)

Dirbtuvės (2018-04-10)

Programa (anglų, lietuvių k.)

Susitikimo pristatymai (lietuvių k.)
Pedagogų poreikio formavimas: kompetencijos, darbo krūvis ir karjera
Pedagogų poreikio prognozavimo sistema

Renginio ataskaita (anglų k.)

Viešinimo renginys ir diskusija (2018-06-28)

Renginio programa ir pristatymai

Renginio ataskaita (anglų k.)