p2l2Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras kartu su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra dalyvauja tarpregioniniame Europos Sąjungos projekte – Public Policy Learning Lab (P2L2). Lietuvos atstovai kartu su šalies verslo atstovais dalinasi valstybės patirtimi pažangių medžiagų ir gamybos procesų technologijų srityse.

Projekto partneriai yra šeši žemyno regionai: Lietuva, Danija, Italija, Lenkija, Prancūzija ir Vokietija. Projektas atveria duris į pažangiausias įmones ir laboratorijas: Airbus aeronautikos centrus, 3D gamybos bei biomimikinių technologijų mokslo centrus, gynybos pramonės įmones ir susijusias mokslinių tyrimų laboratorijas.

P2L2 projektas ir dėmesys pažangioms medžiagoms bei pažangiems gamybos procesams yra susijęs su Europos Komisijos visoms ES valstybėms narėms įpareigota Sumanios Specializacijos Strategija. Sumanios Specializacijos Strategijoje šalys turėjo nusistatyti mokslinius prioritetus, kuriuose turi didžiausią potencialą ir telktų viešąsias bei privačias investicijas. Vieną iš šešių Lietuvos prioritetų padedantis stiprinti P2L2 projektas yra įgyvendinamas iki 2020 metų. ES Tarpregioninio bendradarbiavimo programa tam numato skirti 1,7 mln. Eur.

Pagrindinis projekto tikslas yra regioninio vystymo politikos ir programų įgyvendinimo tobulinimas.

Kiti projekto tikslai:

  • Įrodymais grįstos politikos formavimu tobulinti ir koordinuoti efektyvesnį inovacijų politikos skatinimas
  • Bendradarbiavimo gerinimas ir informacijos sklaida tarp skirtingų Europos regionų, kurie veikia pažangių medžiagų srityje.

Žinių kūrimas, kaip veikia Europos inovacijų mechanizmas ir kaip jį koordinuoti bei valdyti tarp skirtingų veikėjų.