Neformalūs bendradarbiavimo tinklai vaidina vis didesnį vaidmenį keičiantis idėjomis, informacija ir ieškant partnerių bendrai veiklai. 

Ateities įžvalgos (angl. foresight), ateities modeliavimas – tai sritis, kurioje matomas akivaizdus bendradarbiavimo poreikis tarp valstybės institucijų, privačių organizacijų, NVO, ekspertų, mokslo ir meno atstovų. 

Ilgalaikis tokio bendradarbiavimo tikslas – sutelkti ir stiprinti Lietuvos ateities įžvalgų rengėjų bendruomenę. Todėl svarbu žinoti Jūsų patirtį ateities modeliavimo procese, išgirsti Jūsų nuomonę apie ateities įžvalgų rengimo problemas ir jų sprendimo būdus, sužinoti aktualias temas seminarams ar mokymams, pasidalinti idėjomis apie tai, ką bendromis jėgomis galėtume padaryti, kad stiprėtų ateities įžvalgų rengimo kultūra.  

Kviečiame savo komentarus, pasiūlymus ir klausimus pateikti užpildant žemiau esančią formą.