Siekiant stiprinti žmogiškąjį kapitalą

Sparti technologinė pažanga, inovacijos, besikeičiančios ekonomikos sąlygos bei pokyčiai šalies demografijoje nulemia ne tik kiekybinius darbo rinkos paklausos pokyčius (pavyzdžiui, darbo vietų skaičių), bet ir kokybinius pokyčius – žinių ir įgūdžių…


Ateities darbo rinkos scenarijus – dar neparašytas. Kokie sprendimai reikalingi?

Vykstant pokyčiams darbo rinkoje, dažnai fokusuojamės į infrastruktūrą, technologinį aprūpinimą, palikdami nuošalyje svarbiausią kaitos dalyvį – patį žmogų. Nepakankamai kryptingos investicijos į šalies gyventojų kritinio mąstymo lavinimą ar naujų…