,,Lietuva 2050" vizijos padėkos renginys bendrakūrėjams

„MO muziejuje“ vyko padėkos bei apdovanojimų vakaras Lietuvos ateities vizijos „Lietuva 2050“ bendrakūrėjams. „Šios vizijos kūrimas – vienas iš tų dalykų,…


Analitinės informacijos bibliotekos (AIB) pristatymas Martyno Mažvydo bibliotekoje

Vygaudo Juozaičio nuotraukos Vygaudo Juozaičio nuotraukos Vygaudo Juozaičio nuotraukos…


STRATA atliko Viešojo saugumo tarnybos (VST) veiklos modelio vertinimą remiantis užsienio praktika

Tyrimas atliktas siekiant pateikti papildomą ES valstybių narių praktikų, įgyvendinant funkcijas, analogiškas VST atliekamoms pagrindinėms funkcijoms, analizę ir rekomendacijas bei strateginius siūlymus priimant sprendimus, susijusius su Viešojo…


Dalyvavimas Klaipėdos regiono švietimo ir mokslo konferencijoje „Bendradarbiavimas regiono ekonominiam augimui”

Domo Rimeikos nuotrauka Domo Rimeikos nuotrauka Balandžio 28 d. vykusioje Klaipėdos regiono švietimo ir mokslo konferencijoje Lietuvos…