Valdybos nuotolinio posėdžio protokolas Nr. 17

Posėdis vyko 2022 m. kovo 18 d. nuo 10 val. iki 12 val. „Microsoft Teams“ platformoje Posėdžio pirmininkas – T. Davulis, Valdybos pirmininkas. Posėdžio sekretorė – R. Jadzevičiūtė, STRATA komunikacijos specialistė. Dalyvavo: Valdybos nariai: Inga…


Valdybos posėdžio darbotvarkė Nr. 17

Microsoft Teams platforma, 2022-03-18 Darbotvarkė Darbotvarkės tvirtinimas. STRATA 2021 m. veiklos ataskaita ir darbuotojų įsitraukimo tyrimas. STRATA 2022 m. metinio veiklos plano projektas. Kito Valdybos posėdžio data ir darbotvarkė. Valdybos…


Valdybos nuotolinio posėdžio protokolas Nr. 16

Posėdis vyko 2022 m. sausio 7 d. nuo 10 val. iki 12 val. „Microsoft Teams“ platformoje Posėdžio pirmininkas – T. Davulis, Valdybos pirmininkas. Posėdžio sekretorė – R. Jadzevičiūtė, STRATA komunikacijos specialistė. Dalyvavo: Valdybos nariai: Tomas…


Valdybos posėdžio darbotvarkė Nr. 16

Microsoft Teams platforma, 2022-01-07 Darbotvarkė Darbotvarkės tvirtinimas. Diskusija dėl projekto „Įrodymais grįstos politikos formavimas ir politikos vertinimas Vyriausybės centre“ rekomendacijų STRATAI. Kito Valdybos posėdžio data ir…