Valdybos posėdžio protokolas Nr. 14

Valdybos neformalios diskusijos protokolas 2021 m. liepos 2 d. Diskusija vyko 2021 m. liepos 2 d. nuo 10 val. iki 12 val. „Microsoft Teams“ platformoje. Diskusijos pirmininkas – T. Davulis, Valdybos pirmininkas. Diskusijos sekretorė – G.…


Valdybos posėdžio darbotvarkė Nr. 13

Valdybos posėdis Nr. 13 Vilnius, 2021-05-07 Darbotvarkė (projektas) 1. Darbotvarkės tvirtinimas. 2. 2021 m. veiklos planas (galutinis projektas). 3. 2020-2021 m. strateginiai projektai (atidėtas klausimas). 4. STRATA atliekamų darbų kokybės…


Valdybos posėdžio protokolas Nr. 13

Valdybos nuotolinio posėdžio protokolas 2021 m. gegužės 7 d. Posėdis vyko 2021 m. gegužės 7 d. nuo 10 val. iki 12 val. „Microsoft Teams“ platformoje. Posėdžio pirmininkas – T. Davulis, Valdybos pirmininkas. Posėdžio sekretorė – G. Petkevičienė,…


Valdybos posėdžio darbotvarkė Nr. 12

Valdybos posėdis Nr. 12 Vilnius, 2021-03-12 Darbotvarkė 1. Darbotvarkės tvirtinimas. 2. 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys ir veiklos ataskaita. 3. Direktoriaus 2020 m. veiklos ataskaita ir 2021 m. veiklos užduotys. 4. 2021 m. veiklos planas. 5.…