Tyrėjų darbo sąlygos Lietuvos universitetuose ir mokslinių tyrimų institutuose

Apklausoje nagrinėti tyrėjų darbo laiko pasiskirstymo, dalyvavimo mokslinių tyrimų finansavimo programose, vadybiniai, darbo–laisvalaikio pusiausvyros bei požiūrio į tyrėjo karjeros patrauklumą Lietuvoje klausimai. Apklausti 793 tyrėjai, vykdantys MTEP veiklą Lietuvos universitetuose ir institutuose. Ataskaitoje pateikiami bendri rezultatų pasiskirstymai, taip pat rezultatai pagal mokslo sritis, pareigas, lytį, institucijose tipą.

Pateikiami dokumentai

Pateikiami duomenys

Siekiant užtikrinti apklausos dalyvių anonimiškumą, dalis duomenų, iš kurių būtų galima identifikuoti apklausoje dalyvavusį asmenį, buvo pašalinta arba apjungta į stambesnes duomenų grupes. Naudojant šiuos duomenis, prašome nurodyti šaltinį: Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA).

Jei turite klausimų dėl duomenų, prašome kreiptis


Gyventojų apklausos apie mokymąsi visą gyvenimą duomenys

Sutariama, kad mokymasis visą gyvenimą (toliau – MVG) yra vienas svarbiausių veiksnių, padedančių visuomenei prisitaikyti prie vykstančių technologijų, aplinkos ir demografinių pokyčių. Siekiant atskleisti gyventojų požiūrį į MVG, visapusiškai apibūdinti jų mokymosi patirtį ir įvertinti atvirumą mokymuisi, 2019 metų pabaigoje – 2020 m. pradžioje STRATA atliko reprezentatyvią 15-75 metų Lietuvos gyventojų apklausą.

Pateikiami dokumentai

Pateikiami duomenys

Siekiant užtikrinti apklausos dalyvių anonimiškumą, dalis duomenų, iš kurių būtų galima identifikuoti apklausoje dalyvavusį asmenį, buvo pašalinta arba apjungta į stambesnes duomenų grupes.

Naudojant šiuos duomenis, prašome nurodyti šaltinį: Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA).

Jei turite klausimų dėl duomenų, prašome kreiptis 

 

Tyrimas atliktas įgyvendinant projektą „Mokslo ir studijų pažangos stebėsenos ir vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“
(Nr. 09.3.2-ESFA-V-710-02-0001)


Studijų pasirinkimo apklausų duomenys

Universitetas, kolegija ar profesinio mokymo įstaiga? Požiūris, patrauklumas, pasirinkimas

Dešimtos ir dvyliktos klasių moksleivių ir jų tėvų apklausa atlikta siekiant suprasti, kas moksleivius motyvuoja siekti aukštojo išsilavinimo universitete, kolegijoje arba rinktis profesinį mokymą. Tyrimo metu įvertintas aukštojo bei profesinio išsilavinimo patrauklumas ir identifikuoti patrauklumui įtakos turintys veiksniai. Tyrimas taip pat atskleidė, koks yra moksleivių ir jų tėvų požiūris į studijas universitete, kolegijoje bei mokymąsi profesinio mokymo įstaigoje.

Pateikiami dokumentai

Apklausos anketos ir duomenys – lentelėje žemiau:

1. Klausimynai Anketa desimtokai.pdf

Anketa desimtokų tėvai.pdf

Anketa dvyliktokai.pdf

Anketa dvyliktokų tėvai.pdf

2. Duomenys (SPSS) Studijų pasirinkimas.spss
3. Duomenys (Excel formatu) Studijų pasirinkimas.xlsx

Duomenų šaltinis: moksleivių ir tėvų apklausos, vykdytos 2019 m. kovo-gegužės mėnesiais.

Siekiant užtikrinti apklausos dalyvių anonimiškumą, dalis duomenų, iš kurių būtų galima identifikuoti apklausoje dalyvavusį asmenį, buvo pašalinta arba apjungta į stambesnes duomenų grupes.

Naudojant šiuos duomenis, prašome nurodyti šaltinį: Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA).

Jei turite klausimų dėl duomenų, prašome kreiptis


Specialistų paklausos prognozės duomenys

Specialistų paklausos prognozė dėl priėmimo į profesinį mokymą įvertina 2018–2022 m. samdomų darbuotojų paklausą pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių (LPK) ir ekonominės veiklos rūšis (EVRK). Prognozę sudaro pakeitimo paklausos (tikimybiškai įvertinama, kokią dalį darbuotojų reikėtų pakeisti dėl tikėtino išėjimo į pensiją, mirtingumo ir emigracijos) ir plėtros paklausos (įvertinama, kokia dalimi ekonominės veiklos sektoriai augs arba trauksis dėl prognozuojamo plėtros dydžio) reikšmės. Prognozės rezultatai yra pateikiami LR Švietimo ir mokslo ministerijai ir panaudojami formuojant priėmimo vietas į profesines mokyklas.

Samdomų darbuotojų paklausos prognozavimo metodika.
Duomenys Excel formatu: atsisiųsti