Sutariama, kad mokymasis visą gyvenimą (toliau – MVG) yra vienas svarbiausių veiksnių, padedančių visuomenei prisitaikyti prie vykstančių technologijų, aplinkos ir demografinių pokyčių. Siekiant atskleisti gyventojų požiūrį į MVG, visapusiškai apibūdinti jų mokymosi patirtį ir įvertinti atvirumą mokymuisi, 2019 metų pabaigoje – 2020 m. pradžioje STRATA atliko reprezentatyvią 15-75 metų Lietuvos gyventojų apklausą.

Pateikiami dokumentai

Pateikiami duomenys

Siekiant užtikrinti apklausos dalyvių anonimiškumą, dalis duomenų, iš kurių būtų galima identifikuoti apklausoje dalyvavusį asmenį, buvo pašalinta arba apjungta į stambesnes duomenų grupes.

Naudojant šiuos duomenis, prašome nurodyti šaltinį: Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA).

Jei turite klausimų dėl duomenų, prašome kreiptis 

 

Tyrimas atliktas įgyvendinant projektą „Mokslo ir studijų pažangos stebėsenos ir vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“
(Nr. 09.3.2-ESFA-V-710-02-0001)

Kategorijos: Duomenys