Tikslinė grupė Klausimynas Duomenys (Excel formatu) Duomenys (SPSS formatu)
Tyrėjai (vadovai) Atsiųsti Atsiųsti Atsiųsti
Tyrėjai (vykdytojai) Atsiųsti Atsiųsti Atsiųsti
Verslo atstovai Atsiųsti Atsiųsti Atsiųsti

Pateikiami suinteresuotųjų šalių (tyrėjų ir verslo atstovų) apklausos apie mokslo ir verslo bendradarbiavimą MTEP srityje duomenys. Šie duomenys buvo naudoti atliekant tyrimą „Mokslo ir verslo bendradarbiavimas MTEP srityje“.

Duomenų šaltinis: suinteresuotųjų šalių apklausos, vykdytos 2017 m. gegužės-rugpjūčio mėn.

Siekiant užtikrinti apklausos dalyvių anonimiškumą, dalis duomenų, iš kurių būtų galima identifikuoti apklausoje dalyvavusį asmenį, buvo pašalinta arba apjungta į stambesnes duomenų grupes.

Naudojant šiuos duomenis, prašome nurodyti šaltinį: Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA).

Kategorijos: Duomenys