Tikslinė grupė Klausimynas Duomenys (Excel formatu) Duomenys (SPSS formatu)
Moksleiviai Atsiųsti Atsiųsti Atsiųsti
Mokytojai Atsiųsti Atsiųsti Atsiųsti
Dėstytojai Atsiųsti Atsiųsti Atsiųsti
Bakalaurantai Atsiųsti Atsiųsti Atsiųsti
Magistrantai Atsiųsti Atsiųsti Atsiųsti
Doktorantai Atsiųsti Atsiųsti Atsiųsti

Pateikiami švietimo sistemos suinteresuotųjų šalių (moksleivių, mokytojų, aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų) apklausos apie pasirengimą aukštojo mokslo studijoms duomenys. Šie duomenys buvo naudoti atliekant tyrimą „Pasirengimas aukštojo mokslo studijoms.

Duomenų šaltinis: suinteresuotųjų šalių apklausos, vykdytos 2017 m. sausio-rugsėjo mėnesiais.

Siekiant užtikrinti apklausos dalyvių anonimiškumą, dalis duomenų, iš kurių būtų galima identifikuoti apklausoje dalyvavusį asmenį, buvo pašalinta arba apjungta į stambesnes duomenų grupes.

Naudojant šiuos duomenis, prašome nurodyti šaltinį: Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA).

Kategorijos: Duomenys