Universitetas, kolegija ar profesinio mokymo įstaiga? Požiūris, patrauklumas, pasirinkimas

Dešimtos ir dvyliktos klasių moksleivių ir jų tėvų apklausa atlikta siekiant suprasti, kas moksleivius motyvuoja siekti aukštojo išsilavinimo universitete, kolegijoje arba rinktis profesinį mokymą. Tyrimo metu įvertintas aukštojo bei profesinio išsilavinimo patrauklumas ir identifikuoti patrauklumui įtakos turintys veiksniai. Tyrimas taip pat atskleidė, koks yra moksleivių ir jų tėvų požiūris į studijas universitete, kolegijoje bei mokymąsi profesinio mokymo įstaigoje.

Pateikiami dokumentai

Apklausos anketos ir duomenys – lentelėje žemiau:

1. Klausimynai Anketa desimtokai.pdf

Anketa desimtokų tėvai.pdf

Anketa dvyliktokai.pdf

Anketa dvyliktokų tėvai.pdf

2. Duomenys (SPSS) Studijų pasirinkimas.spss
3. Duomenys (Excel formatu) Studijų pasirinkimas.xlsx

Duomenų šaltinis: moksleivių ir tėvų apklausos, vykdytos 2019 m. kovo-gegužės mėnesiais.

Siekiant užtikrinti apklausos dalyvių anonimiškumą, dalis duomenų, iš kurių būtų galima identifikuoti apklausoje dalyvavusį asmenį, buvo pašalinta arba apjungta į stambesnes duomenų grupes.

Naudojant šiuos duomenis, prašome nurodyti šaltinį: Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA).

Jei turite klausimų dėl duomenų, prašome kreiptis

Kategorijos: Duomenys