Apklausoje nagrinėti tyrėjų darbo laiko pasiskirstymo, dalyvavimo mokslinių tyrimų finansavimo programose, vadybiniai, darbo–laisvalaikio pusiausvyros bei požiūrio į tyrėjo karjeros patrauklumą Lietuvoje klausimai. Apklausti 793 tyrėjai, vykdantys MTEP veiklą Lietuvos universitetuose ir institutuose. Ataskaitoje pateikiami bendri rezultatų pasiskirstymai, taip pat rezultatai pagal mokslo sritis, pareigas, lytį, institucijose tipą.

Pateikiami dokumentai

Pateikiami duomenys

Siekiant užtikrinti apklausos dalyvių anonimiškumą, dalis duomenų, iš kurių būtų galima identifikuoti apklausoje dalyvavusį asmenį, buvo pašalinta arba apjungta į stambesnes duomenų grupes. Naudojant šiuos duomenis, prašome nurodyti šaltinį: Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA).

Jei turite klausimų dėl duomenų, prašome kreiptis

Kategorijos: Duomenys