Prie Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) komandos kviečiame prisijungti vyriausiąjį politikos analitiką (-ę). Vyriausiojo politikos analitiko darbo tikslas – organizuoti tyrimą, vertinimą ar kitą projektą atliekančios grupės darbą, kontroliuoti projekto vykdymą, analizuoti priskirtos viešosios politikos srities (-ių) tendencijas ir vykdyti taikomuosius ir kitus tyrimus, rengti išvadas ir rekomendacijas aktualiais viešosios politikos klausimais.

Darbo pobūdis:

 • Vadovauti analitikų komandoms, koordinuoti jų darbą, užtikrinti šių darbų rezultatų kokybę, užduočių vykdymą laiku;
 • Atlikti strateginių sprendimų projektams pagrįsti reikalingus tyrimus ir poveikio vertinimus;
 • Rengti išvadas ir rekomendacijas, teikti argumentuotus siūlymus viešosios politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais;
 • Rengti apžvalgas ir kitus pranešimus, peržiūrėti ir recenzuoti kitų analitikų darbus, prisidėti prie kitų komandų atliekamų tyrimų ir vertinimo projektų;
 • Konsultuoti STRATA analitikus viešosios politikos analizės, vertinimo klausimais;
 • Rengti pranešimus tikslinėms grupėms apie analizės rezultatus, teikti informaciją, reikalingą rengti pranešimams apie analizės rezultatus;
 • Nuolat informuoti tiesioginį vadovą apie koordinuojamų veiklų eigą ir rezultatus;
 • Pagal kompetenciją vykdyti kitus skyriaus vadovo pavedimus, siekiant įgyvendinti Centro strateginius tikslus bei veiklos planus.

Reikalavimai:

 • Aukštasis arba jam prilygintas išsilavinimas (ne žemesnis kaip magistro laipsnis, pageidautina – mokslų daktaro);
 • Ne mažesnė kaip 2 metų darbo patirtis viešosios politikos analizės srityje atliekant ekonomikos analizę, investicijų poveikio vertinimą ir kt., naudojant ekonominio modeliavimo, sąnaudų ir naudos analizės, kontrafaktinės analizės, teorija grįsto vertinimo ar kitus metodus. Darbo su tarptautinėmis organizacijomis patirtis būtų privalumas;
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos viešojo valdymo ir administravimo sistemą, politikos formavimo procesą;
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešojo valdymo klausimus, ir gebėti jais vadovautis savo darbe;
 • Mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti pranešimus, išvadas ir rekomendacijas;
 • Gebėti planuoti ir organizuoti savo ir grupės darbą, vadovaujantis projektinio darbo principais;
 • Mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) ne žemesniu kaip B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
 • Išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo reikalavimus, turėti gerus kompiuterinio raštingumo įgūdžius.

Kita informacija:

 • Darbo sutarties terminas iki 2023 m. rugpjūčio 23 d. (su galimybe pratęsti).
 • Siūlomas darbo užmokestis: 2491 Eur prieš mokesčius

Kandidatų gyvenimo aprašymo lauksime el. p. Susisieksime su į kitą etapą atrinktais kandidatais. Atsirinkę tinkamą kandidatą anksčiau, atranką baigsime anksčiau.