Spausdinti

Apie mus

Vyriausybės strateginės analizės centras yra ekspertinė institucija, teikianti Vyriausybei ir ministerijoms nepriklausomą, tiriamąja veikla grįstą informaciją, reikalingą įrodymais pagrįstiems viešosios politikos sprendimams priimti.

20210112 misija vertybes maketas 1

Centro veiklos tikslai:

  • atlikti tyrimus ir vertinimus, rengti prognozes strateginiais klausimais;
  • teikti išvadas Vyriausybei dėl atitinkamų valstybės valdymo sričių tobulinimo, remiantis atliktų tyrimų ir vertinimų rezultatais;
  • telkti valstybės institucijų ir įstaigų, kitų organizacijų turimas analitines kompetencijas į bendradarbiavimo tinklą ir koordinuoti šio tinklo veiklą;
  • konsultuoti valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas metodiniais klausimais dėl įrodymais grįstų sprendimų projektų parengimo;
  • rinkti, apdoroti duomenis, reikalingus Centro funkcijoms atlikti, pagal kompetenciją teikti statistinę informaciją Vyriausybei ir ministerijoms;
  • atlikti Technologijų ir inovacijų įstatyme, Mokslo ir studijų įstatyme, Profesinio mokymo įstatyme, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Vyriausybės strateginės analizės centras yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip viešoji įstaiga, kurios steigėja ir savininkė yra valstybė, o savininkės teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija.

Struktūra

strata struktura2