agenda baneris

Spausdinti

Karjera

Ekspertinėmis žiniomis ir profesionaliu darbu kuriame kokybiškesnį valstybės valdymą bei formuojame objektyvia informacija grįstą viešąjį žinojimą. Esame analitinis centras, vykdantis tyrimus viešosios politikos klausimais.

Esame dinamiškas, savo darbą mylintis kolektyvas. Nuolat keliame kompetencijas ir tikime, kad savo darbu galime sukurti teigiamą poslinkį valstybės politikoje bei jos įgyvendinime. Kasdien dirbdami siekiame kokybės ir geresnių sprendimų Lietuvai. 


Biuro administratorius (-ė) 

Prie Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) komandos kviečiame prisijungti biuro administratorių (-ę). Biuro administratoriaus darbo tikslas – užtikrinti organizacijos bendrųjų funkcijų, įskaitant raštvedybos, korespondencijos ir informacijos srautų sklandų valdymą.

Darbo pobūdis:

 • Tvarkyti Centro raštvedybą ir korespondenciją, valdyti informacijos srautus.
 • Tvarkyti Centro gaunamų ir siunčiamų dokumentų, direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų registraciją, informacijos srautų paskirstymą ir pildyti atitinkamas duomenų bazes.
 • Sudaryti bei tvarkyti Centro bylų nomenklatūrą, bylų apyrašus bei apskaitą, tvarkyti Centro archyvą.
 • Derinti ir tvarkyti direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo darbotvarkes.
 • Protokoluoti Centro posėdžius bei, esant poreikiui, kitus Centre organizuojamus susirinkimus ir susitikimus.
 • Organizuoti Centro lankytojų, klientų ir svečių priėmimą.
 • Organizuoti Centro darbuotojų aprūpinimą darbo priemonėmis.
 • Vykdyti mažos vertės pirkimų procedūras, padėti Viešųjų pirkimų komisijai paruošti dokumentus ir organizuoti viešuosius pirkimus.
 • Vykdyti Centre esančių materialinių vertybių priežiūrą.
 • Tvarkyti su inventorizacija susijusius dokumentus.
 • Pagal kompetenciją rengti ataskaitas ir planus.
 • Savo kompetencijos ribose vykdyti su Personalo administravimu susijusias užduotis.

Reikalavimai:

 • Aukštasis išsilavinimas;
 • Ne mažesnė kaip 1 metų patirtis įstaigų administravimo srityje;
 • Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių raštvedybą, archyvų tvarkymą, asmens duomenų apsaugą, personalo dokumentų administravimą, viešuosius pirkimus išmanymas ir gebėjimas juos pritaikyti savo darbe.
 • Užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis mokėjimas;
 • Mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas.
 • Gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą bei valdyti pokyčius.
 • Išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo, tarnybinio protokolo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Dokumentus į biuro administratoriaus (-ės) poziciją prašome pateikti iki kovo 3 d. per Valstybės tarnybos departamento tinklalapį.


Duomenų analitikas (-ė) 

Prie Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) komandos kviečiame prisijungti duomenų analitiką (-ę). Duomenų analitiko darbo tikslas – analizuoti duomenis, informaciją mokslo, studijų ar inovacijų politikos srityse ir teikti apibendrinimus.

Darbo pobūdis:

 • Nuosekliai rinkti duomenis atitinkamoje politikos srityje, juos sisteminti;
 • Analizuoti informaciją ir teikia įvairiais pjūviais;
 • Formuoti statistinius rodiklius, juos aprašyti ir nustatyti duomenų sąrašą rodikliams paskaičiuoti;
 • Koordinuoti duomenų tvarkymą;
 • Užtikrinti duomenų kokybę, nuoseklumą ir palyginamumą;
 • Vertinti statistiką ir rengti apibendrinimus, apžvalgas;
 • Nuolat informuoti struktūrinio padalinio vadovą apie veiklų eigą ir rezultatus;
 • Vykdyti pagal kompetenciją kitus organizacijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens pavedimus.

Reikalavimai:

 • Aukštasis arba jam prilygintas išsilavinimas;
 • Ne mažesnė kaip 1 metų darbo su duomenų apdorojimo bei analizės programomis (MySQL, R arba joms prilygintomis) patirtis;
 • Išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais su teisės aktais, reglamentuojančiai statistiką, duomenų tvarkymą;
 • Išmanyti Lietuvos švietimo, mokslo ar inovacijų politikos pagrindines kryptis, jų įgyvendinimo būdus ir priemones, aktualias švietimo, mokslo ar inovacijų srities problemas;
 • Mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • Gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • Mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) ne žemesniu kaip B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
 • Išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo reikalavimus, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, gebėti dirbti su duomenų bazių valdymo sistemomis tvarkant ir sisteminant duomenis.

Darbo sutarties terminas: 1 metai (su galimybe pratęsti).

Siūlomas darbo užmokestis: 1934 Eur (prieš mokesčius)

Kandidatų gyvenimo aprašymo lauksime el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  iki kovo  6 d. Susisieksime su į kitą etapą atrinktais kandidatais.


Duomenų inžinierius (-ė) 

Prie Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) komandos kviečiame prisijungti duomenų inžinierių (-ę). Duomenų inžinieriaus darbo tikslas – kurti, konstruoti, testuoti ir prižiūrėti duomenų bazę bei paruošti duomenis analitiniam darbui.

Darbo pobūdis:

 • Rinkti reikiamus duomenis, juos apdoroti reikiamais pjūviais;
 • Kurti duomenų apdorojimo įrankius;
 • Kurti duomenų atvaizdavimo ataskaitas;
 • Užtikrinti gautų duomenų saugojimą;
 • Bendradarbiauti su duomenų teikėjais duomenų teikimo klausimais;
 • Kontroliuoti organizacijos vardu sudarytų duomenų teikimo sutarčių priežiūrą;
 • Vykdyti pagal kompetenciją kitus organizacijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens pavedimus.

Reikalavimai:

 • Aukštasis arba jam prilygintas išsilavinimas (matematikos, informatikos, technologijų mokslų studijų krypčių grupės);
 • Išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais su teisės aktais, reglamentuojančiai duomenų tvarkymą;
 • Mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • Gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • Mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
 • Išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo reikalavimus, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, gebėti dirbti su duomenų bazių valdymo sistemomis tvarkant ir sisteminant duomenis.

Darbo sutarties terminas: 1 metai (su galimybe pratęsti)

Siūlomas darbo užmokestis: 1934 Eur (prieš mokesčius)

Kandidatų gyvenimo aprašymo lauksime el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  iki kovo  6 d. Susisieksime su į kitą etapą atrinktais kandidatais.


Vyriausybės strateginės analizės centras yra ekspertinė institucija, teikianti Vyriausybei ir ministerijoms nepriklausomą, tiriamąja veikla grįstą informaciją, reikalingą įrodymais pagrįstiems viešosios politikos sprendimams priimti.

Jei dominančio pasiūlymo neradote, tačiau domitės darbu Vyriausybės strateginės analizės centre ir norėtumėte, kad su Jumis būtų susisiekta esant darbuotojų poreikiui, kviečiame atsiųsti savo gyvenimo aprašymą, nurodant poziciją, kuri Jums būtų įdomi, el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Sekite mūsų naujienas:

© 2020 Všį Vyriausybės strateginės analizės centras. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 300845435.

A. Goštauto g. 9, II a, LT-01108 Vilnius. Tel. 8 682 50 100, el. p. info@strata.gov.lt

 

Naudojant Vyriausybės strateginės analizės centro paskelbtą informaciją kituose leidiniuose, žiniasklaidos priemonėse, viešuose pristatymuose ir kitais būdais būtina nurodyti Vyriausybės strateginės analizės centrą kaip šaltinį.

Duomenų rinkimo ir tvarkymo tvarką reglamentuojanti privatumo politika.