Geresnis
valdymas
 
Mokslo,
technologijų ir
inovacijų politika
 
Švietimo
politika
 
Žmogiškojo
kapitalo politika

4banneris

agenda baneris

Spausdinti

Karjera

Ekspertinėmis žiniomis ir profesionaliu darbu kuriame kokybiškesnį valstybės valdymą bei formuojame objektyvia informacija grįstą viešąjį žinojimą. Esame analitinis centras, vykdantis tyrimus viešosios politikos klausimais.

Esame dinamiškas, savo darbą mylintis kolektyvas. Nuolat keliame kompetencijas ir tikime, kad savo darbu galime sukurti teigiamą poslinkį valstybės politikoje bei jos įgyvendinime. Kasdien dirbdami siekiame kokybės ir geresnių sprendimų Lietuvai. 


 Šiuo metu ieškomos pozicijos:

Vyriausiasis politikos analitikas (-ė)

Vyriausiojo politikos analitiko darbo tikslas – organizuoti tyrimą, vertinimą ar kitą projektą atliekančios grupės darbą, kontroliuoti projekto vykdymą, analizuoti priskirtos viešosios politikos srities (-ių) tendencijas ir vykdyti taikomuosius ir kitus tyrimus, rengti išvadas ir rekomendacijas aktualiais viešosios politikos klausimais.

Darbo pobūdis:

 • Vadovauti analitikų komandoms, koordinuoti jų darbą, užtikrinti šių darbų rezultatų kokybę, užduočių vykdymą laiku;
 • Atlikti strateginių sprendimų projektams pagrįsti reikalingus tyrimus ir poveikio vertinimus;
 • Rengti išvadas ir rekomendacijas, teikti argumentuotus siūlymus viešosios politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais;
 • Rengti apžvalgas ir kitus pranešimus, peržiūrėti ir recenzuoti kitų analitikų darbus, prisidėti prie kitų komandų atliekamų tyrimų ir vertinimo projektų;
 • Konsultuoti STRATA analitikus viešosios politikos analizės, vertinimo klausimais;
 • Rengti pranešimus tikslinėms grupėms apie analizės rezultatus, teikti informaciją, reikalingą rengti pranešimams apie analizės rezultatus;
 • Nuolat informuoti tiesioginį vadovą apie koordinuojamų veiklų eigą ir rezultatus;
 • Pagal kompetenciją vykdyti kitus skyriaus vadovo pavedimus, siekiant įgyvendinti Centro strateginius tikslus bei veiklos planus.

Reikalavimai:

 • Aukštasis arba jam prilygintas išsilavinimas (ne žemesnis kaip magistro laipsnis, pageidautina – mokslų daktaro);
 • Ne mažesnė kaip 2 metų darbo patirtis viešosios politikos analizės srityje atliekant ekonomikos analizę, investicijų poveikio vertinimą ir kt., naudojant ekonominio modeliavimo, sąnaudų ir naudos analizės, kontrafaktinės analizės, teorija grįsto vertinimo ar kitus metodus. Darbo su tarptautinėmis organizacijomis patirtis būtų privalumas;
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos viešojo valdymo ir administravimo sistemą, politikos formavimo procesą;
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešojo valdymo klausimus, ir gebėti jais vadovautis savo darbe;
 • Mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti pranešimus, išvadas ir rekomendacijas;
 • Gebėti planuoti ir organizuoti savo ir grupės darbą, vadovaujantis projektinio darbo principais;
 • Mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) ne žemesniu kaip B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
 • Išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo reikalavimus, turėti gerus kompiuterinio raštingumo įgūdžius.

Darbo sutarties terminas iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. (su galimybe pratęsti).

Siūlomas darbo užmokestis : 2450 Eur prieš mokesčius.


Politikos analitikas (-ė)

Politikos analitiko darbo tikslas – analizuoti viešosios politikos tendencijas ir vykdyti viešosios politikos vertinimus ir taikomuosius tyrimus, rengti įrodymais grįstas rekomendacijas ir išvadas aktualiais viešosios politikos klausimais.

Darbo pobūdis:

 • Atlikti viešosios politikos tyrimus, vertinimus, rengti rekomendacijas aktualiais viešosios politikos klausimais, teikti argumentuotus siūlymus viešosios politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais;
 • Siūlyti ir vertinti viešosios politikos stebėsenos rodiklius, rengti rodiklių interpretacijos pagrindimus, jų apskaičiavimo metodikas, įskaitant duomenų šaltinių identifikavimą;
 • Rengti apžvalgas ir kitus pranešimus;
 • Nuolat stebėti, rinkti medžiagą (informaciją) apie naujai sukurtas žinias ir situaciją priskirtoje viešosios politikos srityje, vertinti naujas žinias, įžvelgti tendencijas ir teikti siūlymus;
 • Teikti metodines konsultacijas ministerijų, prireikus – kitų valstybės valdžios institucijų darbuotojams viešosios politikos analizės atlikimo, įrodymais grįsto valdymo klausimais;
 • Teikti informaciją, reikalingą pranešimų spaudai rengimui, rengti pranešimus tikslinėms grupėms apie veiklos rezultatus;
 • Nuolat informuoti tiesioginį vadovą apie koordinuojamų veiklų eigą ir rezultatus;
 • Vykdyti pagal kompetenciją kitus tiesioginio vadovo pavedimus, siekiant įgyvendinti Centro strateginius tikslus bei veiklos planus.

Reikalavimai:

 • Aukštasis arba jam prilygintas išsilavinimas (ne žemesnis kaip magistro laipsnis, mokslų daktaro laipsnis būtų privalumas);
 • Ne mažesnė kaip 2 metų darbo analitinio ar mokslinių tyrimų darbo patirtis, pageidautina atliekant viešosios politikos analizę;
 • Gerai išmanyti kiekybinius ir/arba kokybinius socialinių mokslų tyrimų metodus;
 • Išmanyti ir gebėti savo darbe vadovautis LR Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo valdymo klausimus;
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos viešojo valdymo ir administravimo sistemą, politikos formavimo ir įgyvendinimo procesą;
 • Mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti pranešimus, išvadas ir rekomendacijas;
 • Gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą, vadovaujantis projektinio darbo principais;
 • Mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) ne žemesniu kaip B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
 • Išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo reikalavimus, turėti gerus kompiuterinio raštingumo įgūdžius.

Darbo sutarties terminas iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. (su galimybe pratęsti).

Siūlomas darbo užmokestis : 1934 Eur prieš mokesčius.

Kandidatų gyvenimo aprašymų lauksime el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. Susisieksime su į kitą etapą atrinktais kandidatais. 


Jei dominančio pasiūlymo neradote, tačiau domitės darbu Vyriausybės strateginės analizės centre ir norėtumėte, kad su Jumis būtų susisiekta esant darbuotojų poreikiui, kviečiame atsiųsti savo gyvenimo aprašymą, nurodant poziciją, kuri Jums būtų įdomi, el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Vyriausybės strateginės analizės centras yra ekspertinė institucija, teikianti Vyriausybei ir ministerijoms nepriklausomą, tiriamąja veikla grįstą informaciją, reikalingą įrodymais pagrįstiems viešosios politikos sprendimams priimti.