Spausdinti

Karjera

Ekspertinėmis žiniomis ir profesionaliu darbu kuriame kokybiškesnį valstybės valdymą bei formuojame objektyvia informacija grįstą viešąjį žinojimą. Esame analitinis centras, vykdantis tyrimus viešosios politikos klausimais.

Esame dinamiškas, savo darbą mylintis kolektyvas. Nuolat keliame kompetencijas ir tikime, kad savo darbu galime sukurti teigiamą poslinkį valstybės politikoje bei jos įgyvendinime. Kasdien dirbdami siekiame kokybės ir geresnių sprendimų Lietuvai. 


Teisininko (-ės) 

Prie Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) komandos kviečiame prisijungti teisininką (-ę). Teisininko darbo tikslas – užtikrinti STRATA veiklos atitikimą teisės aktų reikalavimams.

Darbo pobūdis:

 • Rinkti ir dalyvauti rengiant STRATA veiklos organizavimo dokumentų (įstatų, įsakymų, tvarkų ir taisyklių, kitų dokumentų) projektus arba jau parengtus vertinti ir teikti pastabas ar išvadas;
 • Vykdyti patvirtintų vidaus dokumentų atitikimo galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams priežiūrą;
 • Rengti, vertinti ir teikti pastabas ar išvadas bei vizuoti sutarčių, planuojamų sudaryti su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, projektus;
 • Imtis atitinkamų teisinių priemonių sutarčių nevykdymo ar netinkamo vykdymo atvejams pašalinti, siekiant apginti ir užtikrinti STRATA teises ir teisėtus interesus;
 • Registruoti sudarytas sutartis ir jų pakeitimus, viešinti su sutarties sudarymu būtiną informaciją LR viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 • Vykdyti STRATA viešųjų pirkimų vykdymo kontrolę;
 • Dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose;
 • Kontroliuoti STRATA veiklą reglamentuojančių teisės aktų laikymąsi;
 • Nagrinėti pareiškimus, skundus ir paklausimus, rengti atsakymų projektus;
 • Atstovauti STRATA valstybės valdžios ir savivaldybių institucijose, įstaigose, teismuose bei kitose įstaigose, įmonėse ar organizacijose;
 • Rengti ieškinius, skundus atsiliepimus, kitus procesinius dokumentus;
 • Atstovauti darbdavį santykiuose su darbuotojais ir darbuotojų atstovais;
 • Vykdyti pagal kompetenciją kitus organizacijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens pavedimus.

Reikalavimai:

 • Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas teisinis išsilavinimas;
 • Ne mažesnė kaip 2 metų teisinio darbo patirtis;
 • Ne mažesnė kaip 2 metų darbo su viešaisiais pirkimais patirtis;
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, darbo santykių reguliavimą, civilinę ir darbo teisę, viešųjų įstaigų veiklą ir gebėti juos taikyti praktiškai;
 • Mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, apibrėžti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus bei metodus, apibrėžti tikslus ir uždavinius;
 • Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, rinktis darbo metodus, vertinti kitų darbą;
 • Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
 • Mokėti dirbti su Microsoft Office ar analogiškomis programomis;
 • Patirtis dirbant su CVP IS (centrine viešųjų pirkimų informacine sistema).

Siūlomas darbo užmokestis: 1934 Eur prieš mokesčius

Dokumentai pateikiami iki 2021 m. sausio 19 d. el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).


Duomenų analitikas (-ė)

Prie Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) komandos kviečiame prisijungti duomenų analitiką (-ę). Duomenų analitiko darbo tikslas – užtikrinti duomenų gavimą iš pirminių ar antrinių šaltinių ir duomenų bazių priežiūra; duomenų interpretavimas, rezultatų analizė naudojant statistinius metodus bei įžvalgų teikimas sprendimų priėmėjams, siekiant pagrįstų sprendimų priėmimo.

Darbo pobūdis:

 • Nuosekliai rinkti duomenis atitinkamoje politikos srityje, juos sisteminti;
 • Analizuoti informaciją ir teikia įvairiais pjūviais;
 • Formuoti statistinius rodiklius, juos aprašyti ir nustatyti duomenų sąrašą rodikliams paskaičiuoti;
 • Koordinuoti duomenų tvarkymą;
 • Užtikrinti duomenų kokybę, nuoseklumą ir palyginamumą;
 • Vertinti statistiką ir rengti apibendrinimus, apžvalgas;
 • Nuolat informuoti struktūrinio padalinio vadovą apie veiklų eigą ir rezultatus;
 • Vykdyti pagal kompetenciją kitus organizacijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens pavedimus.

Reikalavimai:

 • Aukštasis arba jam prilygintas išsilavinimas (pageidautina matematikos, informatikos ar panašioje studijų krypčių grupėje);
 • Ne mažesnė kaip 1 metų darbo su duomenų apdorojimo bei analizės programomis (pavyzdžiui R arba panašia programa) patirtis;
 • Išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais su teisės aktais, reglamentuojančiai statistiką, duomenų tvarkymą;
 • Išmanyti Lietuvos švietimo, ir užimtumo politikos kryptis, jų įgyvendinimo būdus ir priemones, aktualias švietimo, švietimo ir užimtumo srities problemas;
 • Mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • Gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
 • Turėti ne mažėsnę kaip 1 metų dirbo su duomenų atvaizdavimo įrankiais, tokiais kaip Tableau, ar PowerBI.
 • Patirtis dirbant su duomenų bazių valdymo sistemomis, tvarkant ir sisteminant duomenis (MySQL ar panašia programa) – privalumas.

Darbo sutarties terminas iki 2021 m. lapkričio 30 d. (su galimybe pratęsti).

Siūlomas darbo užmokestis: 1934 Eur prieš mokesčius

Kandidatų gyvenimo aprašymo lauksime el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  iki 2021 m. sausio 31 d.  Susisieksime su į kitą etapą atrinktais kandidatais.


Jei dominančio pasiūlymo neradote, tačiau domitės darbu Vyriausybės strateginės analizės centre ir norėtumėte, kad su Jumis būtų susisiekta esant darbuotojų poreikiui, kviečiame atsiųsti savo gyvenimo aprašymą, nurodant poziciją, kuri Jums būtų įdomi, el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Vyriausybės strateginės analizės centras yra ekspertinė institucija, teikianti Vyriausybei ir ministerijoms nepriklausomą, tiriamąja veikla grįstą informaciją, reikalingą įrodymais pagrįstiems viešosios politikos sprendimams priimti.