agenda baneris

Spausdinti

Tarptautinio bendradarbiavimo moksle žemėlapio sukūrimas

kuriame lietuvos ateiti 2014 2020

Projekto Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-05-0001

Tarptautinis bendradarbiavimas MTEP ir inovacijų srityje (toliau – MTEPI) yra viena iš priemonių, prisidedančių prie MTEPI kokybės didinimo ir tyrėjų kritinės masės telkimo. Platesniame kontekste tarptautinis bendradarbiavimas skatinamas dėl teigiamos įtakos šalies konkurencingumui ir potencialo spręsti globalaus masto iššūkius.

MTEPI sistemos vertinimai akcentuoja tarptautinio bendradarbiavimo stoką ir jo didinimo svarbą, siekiant sustiprinti tarptautinį Lietuvos mokslo ir studijų sistemos konkurencingumą.

Įvertinus tarptautinį Lietuvos mokslo potencialą, atlikus užsienio šalių strategijų analizę, įvertinus vizitų metu pasiektus rezultatus, užtikrinus suinteresuotųjų šalių įsitraukimą ir pasiektų rezultatų aptarimą, bus sukurtas MTEPI tarptautinio bendradarbiavimo žemėlapis, kurį sudarys rekomendacijos dėl MTEPI tarptautinio bendradarbiavimo krypčių, bendradarbiavimo potencialo įsivertinimo metodika ir MTEPI bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis analizės interaktyvus įrankis.

MTEPI tarptautinio bendradarbiavimo žemėlapis padės nustatyti kryptingesnes tarptautinio MTEPI bendradarbiavimo gaires, leisiančias strategiškai išnaudoti tarptautinio bendradarbiavimo galimybes Lietuvos MTEPI konkurencingumo didinimui, tyrėjų kompetencijų augimui bei naujų tyrėjų ugdymui. MTEPI tarptautinio bendradarbiavimo žemėlapis sukurs priemonių sistemą, kurias taikant bus skatinimas tarptautinis MTEPI bendradarbiavimas, surinktais įrodymais bus galima remtis rengiant valstybės mokslo ir inovacijų, grįstų MTEP, tarptautiškumo strategiją. Projekto rezultatai padės nustatyti  Lietuvos tarptautinio bendradarbiavimo potencialą bei prioritetus MTEPI srityje, pasitarnaus identifikuojant strategiškai svarbius partnerius, nustatys didžiausią poveikį turinčius sinerginius ryšius tarp tarptautinių MTEPI programų, taip pat pateiks rekomendacijas dėl galimų priemonių, kurios suaktyvintų dalyvavimą tarptautinėse MTEPI programose ir kitose iniciatyvose.

Projekto tikslas: Sukurti tarptautinio bendradarbiavimo moksle žemėlapį, siekiant nustatyti Lietuvos mokslo potencialą tarptautiniame kontekste ir sustiprinti Lietuvos tyrėjų pajėgumus vykdyti aukšto lygio MTEP veiklas.

Projekto veikla: Lietuvos MTEPI veiklos perspektyvumo įvertinimas ir mokslo tarptautinio bendradarbiavimo žemėlapio sukūrimas.

Projekto trukmė: 60 mėn.