Spausdinti

Projektai

Vykdomi projektai

GERESNIS VALDYMAS

Įrodymais grįstos politikos formavimas ir politikos vertinimas Vyriausybės centre

Įrodymais grįsto valdymo kompetencijų centro įkūrimas

MOKSLO, TECHNOLOGIJŲ IR INOVACIJŲ POLITIKA

Lietuvos inovacijų politikos efektyvumo didinimas

Mokslo ir inovacijų politikos prioritetų nustatymo sistemos kūrimas ir diegimas

Sumani specializacija

Tarptautinio bendradarbiavimo moksle žemėlapio sukūrimas

ŠVIETIMO POLITIKA

EUROSTUDENT

Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemų ir procesų stiprinimas

ŽMOGIŠKOJO KAPITALO POLITIKA

Žmogiškųjų išteklių paklausos prognozavimo sistemos atnaujinimas ir funkcionalumo palaikymas

Įgyvendinti projektai

MOKSLO, TECHNOLOGIJŲ IR INOVACIJŲ POLITIKA

Baltijos jūros mokslo tinklas (BSN)

INKREASE

MANUMIX

Mokslinės veiklos palyginamasis tyrimas 2014-2015 m.

Mokslinės veiklos palyginamasis tyrimas 2018-2019 m.

Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtros analizės ir vertinimo sistemos kūrimas ir diegimas

Mokslo ir studijų pažangos stebėsenos ir vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas

Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (Slėnių) bei Jungtinių tyrimų programų stebėsenai užtikrinti reikalingos sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas

Socialinių ir humanitarinių mokslų tendencijos Europoje

Public Policy Learning Lab (P2L2)

ŠVIETIMO POLITIKA

Azerbaidžano aukštojo mokslo sistemos stiprinimas

Moldovos profesinio mokymo sistemos stiprinimas ir efektyvumo didinimas

Pedagogų poreikio planavimo sistemos tobulinimas

Studijų sistemos analizė ir tobulinimas

Švietimo pasiūlos analizės ir vertinimo sistemos kūrimas bei diegimas

ŽMOGIŠKOJO KAPITALO POLITIKA

EUROGRADUATE

Nacionalinė įgūdžių strategija

Švietimo pasiūlos analizės ir vertinimo sistemos kūrimas bei diegimas