agenda baneris

Spausdinti

Covid-19 atsakas

2020 m.

202012 eko pulsas

Ekonomikos pulsas. Lapkričio mėn. apžvalga

Apžvalgoje pateikiamas lapkričio mėnesio Lietuvos ekonomikos pulsas. Apžvalgoje nagrinėjamas gyventojų užimtumas ir padėtis darbo rinkoje; verslo aktyvumas; valstybės biudžetas, paskolos ir investicijos; tarptautinė aplinka ir finansų rinkos bei visuomenės saugumas ir aplinkosauga.

 

 

 


202012 eko skatinimas

Ekonomikos skatinimo planas. Lapkričio mėn. apžvalga

Apžvalgoje pateikiama 2020 m. lapkričio mėnesio Lietuvos ekonomikos skatinimo priemonių plano apžvalga. Apžvalgą sudaro skyriai, kuriuose nagrinėjamos priemonės skirtos: užtikrinti efektyvią sveikatos ir visuomenės apsaugos sistemų veiklą; darbo vietų, gyventojų pajamų ir verslo likvidumo išsaugojimui; ekonomikos skatinimui ir valstybės iždo likvidumo užtikrinimui.

 

 


20201112 socioeconomic review web

COVID-19 socialinių ir ekonominių padarinių Baltijos valstybėje lyginamoji apžvalga

Ataskaitoje analizuojamas pandemijos poveikis pagrindiniams ekonominiams rodikliams bei galimas ilgalaikis poveikis, nagrinėjamos krizės akivaizdoje atsiveriančios pažangos galimybės bei aptariamas galimas Baltijos šalių bendradarbiavimas įveikiant krizę. Tyrimas parengtas bendradarbiaujant su Estijos Parlamento Įžvalgų centru ir Latvijos universiteto idėjų kalve „LV PEAK“.

 

 


202010 ekopulsas webcover

Ekonomikos pulsas. Spalio mėn. apžvalga

Apžvalgoje pateikiamas spalio mėnesio Lietuvos ekonomikos pulsas. Apžvalgoje nagrinėjamas gyventojų užimtumas ir padėtis darbo rinkoje; verslo aktyvumas; valstybės biudžetas, paskolos ir investicijos; tarptautinė aplinka ir finansų rinkos bei visuomenės saugumas ir aplinkosauga.

 

 

 


202010 ekonomikos skatinimas rugpj web

Ekonomikos skatinimo planas. Spalio mėn. apžvalga

Apžvalgoje pateikiama 2020 m. spalio mėnesio Lietuvos ekonomikos skatinimo priemonių plano apžvalga. Apžvalgą sudaro skyriai, kuriuose nagrinėjamos priemonės skirtos: užtikrinti efektyvią sveikatos ir visuomenės apsaugos sistemų veiklą; darbo vietų, gyventojų pajamų ir verslo likvidumo išsaugojimui; ekonomikos skatinimui ir valstybės iždo likvidumo užtikrinimui.

 202010_ekopulsas_webcover.jpg

Ekonomikos pulsas. Rugsėjo mėn. apžvalga

Apžvalgoje pateikiamas rugsėjo mėnesio Lietuvos ekonomikos pulsas. Apžvalgoje nagrinėjamas gyventojų užimtumas ir padėtis darbo rinkoje; verslo aktyvumas; valstybės biudžetas, paskolos ir investicijos; tarptautinė aplinka ir finansų rinkos bei visuomenės saugumas ir aplinkosauga.

 

 

 


202010_ekoskatinimas_webcover.jpg

Ekonomikos skatinimo planas. Rugsėjo mėn. apžvalga

Apžvalgoje pateikiama 2020 m. rugsėjo mėnesio Lietuvos ekonomikos skatinimo priemonių plano apžvalga. Apžvalgą sudaro skyriai, kuriuose nagrinėjamos priemonės skirtos: užtikrinti efektyvią sveikatos ir visuomenės apsaugos sistemų veiklą; darbo vietų, gyventojų pajamų ir verslo likvidumo išsaugojimui; ekonomikos skatinimui ir valstybės iždo likvidumo užtikrinimui.

 

 


202010 ekonomikos skatinimas rugpj web

Ekonomikos skatinimo planas. Rugpjūčio mėn. apžvalga

Apžvalgoje pateikiama 2020 m. rugpjūčio mėnesio Lietuvos ekonomikos skatinimo priemonių plano apžvalga. Apžvalgą sudaro skyriai, kuriuose nagrinėjamos priemonės skirtos: užtikrinti efektyvią sveikatos ir visuomenės apsaugos sistemų veiklą; darbo vietų, gyventojų pajamų ir verslo likvidumo išsaugojimui; ekonomikos skatinimui ir valstybės iždo likvidumo užtikrinimui.

 

 


202008 ekonomikos pulsas

Ekonomikos pulsas. Rugpjūčio mėn. apžvalga

Apžvalgoje pateikiamas rugpjūčio mėnesio Lietuvos ekonomikos pulsas. Apžvalgoje nagrinėjamas gyventojų užimtumas ir padėtis darbo rinkoje; verslo aktyvumas; valstybės biudžetas, paskolos ir investicijos; tarptautinė aplinka ir finansų rinkos bei visuomenės saugumas ir aplinkosauga.

 

 

 


202008 ekonomikos skatinimas

Ekonomikos skatinimo planas. Liepos mėn. apžvalga

Apžvalgoje pateikiama 2020 m. liepos mėnesio Lietuvos ekonomikos skatinimo priemonių plano apžvalga. Apžvalgą sudaro skyriai, kuriuose nagrinėjamos priemonės skirtos: užtikrinti efektyvią sveikatos ir visuomenės apsaugos sistemų veiklą; darbo vietų, gyventojų pajamų ir verslo likvidumo išsaugojimui; ekonomikos skatinimui ir valstybės iždo likvidumo užtikrinimui.

 

 


202008 ekonomikos pulsas

Ekonomikos pulsas. Liepos mėn. apžvalga

Apžvalgoje pateikiamas liepos mėnesio Lietuvos ekonomikos pulsas. Apžvalgoje nagrinėjamas gyventojų užimtumas ir padėtis darbo rinkoje; verslo aktyvumas; valstybės biudžetas, paskolos ir investicijos; tarptautinė aplinka ir finansų rinkos bei visuomenės saugumas ir aplinkosauga.

 

 

 


20200720 ekonomikos planas birzelis web

Ekonomikos skatinimo planas. Birželio mėn. apžvalga

Apžvalgoje pateikiama 2020 m. birželio mėnesio Lietuvos ekonomikos skatinimo priemonių plano apžvalga. Apžvalgą sudaro skyriai, kuriuose nagrinėjamos priemonės skirtos: užtikrinti efektyvią sveikatos ir visuomenės apsaugos sistemų veiklą; darbo vietų, gyventojų pajamų ir verslo likvidumo išsaugojimui; ekonomikos skatinimui ir valstybės iždo likvidumo užtikrinimui.
 
 
 
 

12

Ekonomikos pulsas. Birželio mėn. apžvalga

Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) parengtoje apžvalgoje pateikiamas birželio mėnesio Lietuvos ekonomikos pulsas. Apžvalgą sudaro skyriai, kuriuose nagrinėjami: gyventojų užimtumas ir padėtis darbo rinkoje; verslo aktyvumas; valstybės biudžetas, paskolos ir investicijos; tarptautinė aplinka ir finansų rinkos bei visuomenės saugumas ir aplinkosauga. Apžvalgai parengti naudoti 2020 metų birželio arba naujausi prieinami duomenys bei pateikiamas palyginimas su 2019 ir ankstesniais metais. 
 
 

ekonomikos2

Ekonomikos pulsas. Gegužės mėn. apžvalga

Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) parengtoje apžvalgoje pateikiamas gegužės mėnesio Lietuvos ekonomikos pulsas. Apžvalgoje nagrinėjamas gyventojų užimtumas ir padėtis darbo rinkoje; verslo aktyvumas; valstybės biudžetas, paskolos ir investicijos; tarptautinė aplinka ir finansų rinkos bei visuomenės saugumas ir aplinkosauga. Apžvalgai parengti naudoti 2020 metų gegužės arba naujausi prieinami duomenys bei pateikiamas palyginimas su 2019 ir ankstesniais metais. Apžvalgoje naudojami COVID-19 ekonomikos stebėsenai gaunami duomenys iš 11 duomenų tiekėjų (informacinių sistemų ir registrų) bei kiti išoriniai, vieši duomenų ir informacijos šaltiniai.

 


di covid 19

COVID-19 radaras. Dirbtinio intelekto taikymo galimybės ir sąlygos COVID-19 iššūkiams spręsti

Galimybių studijoje trumpai aprašomi DI sprendimai, kurie galėtų būti diegiami sprendžiant
pandemijos sukeltą situaciją ir trikdžiai, kylantys dėl esamo reglamentavimo, su kuriais susiduria DI sprendimų vystytojai (privataus sektoriaus). Informacija parengta referuojant kitų šalių taikomas priemones ir ekspertų įžvalgas. Trumpoji politikos galimybių studija (angl. policy brief) yra skirta krizės valdymo struktūroms.

 


COVID-19 radaras. Elgesio mokslų įžvalgos komunikacijos sprendimams

Didelio neapibrėžtumo sąlygomis žmonės yra linkę nuvertinti arba pervertinti pandemijos sukeltas rizikas, remtis informacija, kuri patvirtina jų išankstinius įsitikinimus, bei manyti, kad gyvenimas nesikeis. Visa tai gali sukelti sunkumų suvokiant ir integruojant naują informaciją bei įgyvendinant rekomenduojamus veiksmus. Siekiant paskatinti visuomenę imliau priimti naują informaciją ir laikytis Vyriausybės įvestų saugaus elgesio rekomendacijų, kuriant komunikacinius sprendimus, naudinga vadovautis elgesio pokyčio strategijomis.


COVID-19 radaras. Išėjimo strategijos link

Trumpraštyje „Išėjimo strategijos link“ pateikiama užsienio šalyse vykstančių viešų diskusijų (balandžio 5-6 d.) apžvalga, kuria siekiama išskirti pagrindinius diskusijos dėl COVID-19 padarinių valdymo bei „išėjimo“ strategijos parametrus. Pastebima, kad didelė Europos valstybių dalis vis dar gyvena karantino sąlygomis, tačiau pradedama vis garsiau diskutuoti tiek apie trumpalaikius sprendimus, siekiant saugiai nutraukti karantiną, tiek apie ilgalaikes tendencijas – krizės poveikį globalizacijai, ekonomikai, tiekimo grandinėms, Europos žaliojo kurso planams, skaitmenizacijos iniciatyvoms.