Geresnis
valdymas
 
Mokslo,
technologijų ir
inovacijų politika
 
Švietimo
politika
 
Žmogiškojo
kapitalo politika

4banneris

agenda baneris

Spausdinti

Covid-19 atsakas

2020 m.

20201112 socioeconomic review web

COVID-19 socialinių ir ekonominių padarinių Baltijos valstybėje lyginamoji apžvalga

Ataskaitoje analizuojamas pandemijos poveikis pagrindiniams ekonominiams rodikliams bei galimas ilgalaikis poveikis, nagrinėjamos krizės akivaizdoje atsiveriančios pažangos galimybės bei aptariamas galimas Baltijos šalių bendradarbiavimas įveikiant krizę. Tyrimas parengtas bendradarbiaujant su Estijos Parlamento Įžvalgų centru ir Latvijos universiteto idėjų kalve „LV PEAK“.

 

 


202010 ekopulsas webcover

Ekonomikos pulsas. Spalio mėn. apžvalga

Apžvalgoje pateikiamas spalio mėnesio Lietuvos ekonomikos pulsas. Apžvalgoje nagrinėjamas gyventojų užimtumas ir padėtis darbo rinkoje; verslo aktyvumas; valstybės biudžetas, paskolos ir investicijos; tarptautinė aplinka ir finansų rinkos bei visuomenės saugumas ir aplinkosauga.

 

 

 


202010 ekonomikos skatinimas rugpj web

Ekonomikos skatinimo planas. Spalio mėn. apžvalga

Apžvalgoje pateikiama 2020 m. spalio mėnesio Lietuvos ekonomikos skatinimo priemonių plano apžvalga. Apžvalgą sudaro skyriai, kuriuose nagrinėjamos priemonės skirtos: užtikrinti efektyvią sveikatos ir visuomenės apsaugos sistemų veiklą; darbo vietų, gyventojų pajamų ir verslo likvidumo išsaugojimui; ekonomikos skatinimui ir valstybės iždo likvidumo užtikrinimui.

 202010_ekopulsas_webcover.jpg

Ekonomikos pulsas. Rugsėjo mėn. apžvalga

Apžvalgoje pateikiamas rugsėjo mėnesio Lietuvos ekonomikos pulsas. Apžvalgoje nagrinėjamas gyventojų užimtumas ir padėtis darbo rinkoje; verslo aktyvumas; valstybės biudžetas, paskolos ir investicijos; tarptautinė aplinka ir finansų rinkos bei visuomenės saugumas ir aplinkosauga.

 

 

 


202010_ekoskatinimas_webcover.jpg

Ekonomikos skatinimo planas. Rugsėjo mėn. apžvalga

Apžvalgoje pateikiama 2020 m. rugsėjo mėnesio Lietuvos ekonomikos skatinimo priemonių plano apžvalga. Apžvalgą sudaro skyriai, kuriuose nagrinėjamos priemonės skirtos: užtikrinti efektyvią sveikatos ir visuomenės apsaugos sistemų veiklą; darbo vietų, gyventojų pajamų ir verslo likvidumo išsaugojimui; ekonomikos skatinimui ir valstybės iždo likvidumo užtikrinimui.

 

 


202010 ekonomikos skatinimas rugpj web

Ekonomikos skatinimo planas. Rugpjūčio mėn. apžvalga

Apžvalgoje pateikiama 2020 m. rugpjūčio mėnesio Lietuvos ekonomikos skatinimo priemonių plano apžvalga. Apžvalgą sudaro skyriai, kuriuose nagrinėjamos priemonės skirtos: užtikrinti efektyvią sveikatos ir visuomenės apsaugos sistemų veiklą; darbo vietų, gyventojų pajamų ir verslo likvidumo išsaugojimui; ekonomikos skatinimui ir valstybės iždo likvidumo užtikrinimui.

 

 


202008 ekonomikos pulsas

Ekonomikos pulsas. Rugpjūčio mėn. apžvalga

Apžvalgoje pateikiamas rugpjūčio mėnesio Lietuvos ekonomikos pulsas. Apžvalgoje nagrinėjamas gyventojų užimtumas ir padėtis darbo rinkoje; verslo aktyvumas; valstybės biudžetas, paskolos ir investicijos; tarptautinė aplinka ir finansų rinkos bei visuomenės saugumas ir aplinkosauga.

 

 

 


202008 ekonomikos skatinimas

Ekonomikos skatinimo planas. Liepos mėn. apžvalga

Apžvalgoje pateikiama 2020 m. liepos mėnesio Lietuvos ekonomikos skatinimo priemonių plano apžvalga. Apžvalgą sudaro skyriai, kuriuose nagrinėjamos priemonės skirtos: užtikrinti efektyvią sveikatos ir visuomenės apsaugos sistemų veiklą; darbo vietų, gyventojų pajamų ir verslo likvidumo išsaugojimui; ekonomikos skatinimui ir valstybės iždo likvidumo užtikrinimui.

 

 


202008 ekonomikos pulsas

Ekonomikos pulsas. Liepos mėn. apžvalga

Apžvalgoje pateikiamas liepos mėnesio Lietuvos ekonomikos pulsas. Apžvalgoje nagrinėjamas gyventojų užimtumas ir padėtis darbo rinkoje; verslo aktyvumas; valstybės biudžetas, paskolos ir investicijos; tarptautinė aplinka ir finansų rinkos bei visuomenės saugumas ir aplinkosauga.

 

 

 


20200720 ekonomikos planas birzelis web

Ekonomikos skatinimo planas. Birželio mėn. apžvalga

Apžvalgoje pateikiama 2020 m. birželio mėnesio Lietuvos ekonomikos skatinimo priemonių plano apžvalga. Apžvalgą sudaro skyriai, kuriuose nagrinėjamos priemonės skirtos: užtikrinti efektyvią sveikatos ir visuomenės apsaugos sistemų veiklą; darbo vietų, gyventojų pajamų ir verslo likvidumo išsaugojimui; ekonomikos skatinimui ir valstybės iždo likvidumo užtikrinimui.
 
 
 
 

12

Ekonomikos pulsas. Birželio mėn. apžvalga

Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) parengtoje apžvalgoje pateikiamas birželio mėnesio Lietuvos ekonomikos pulsas. Apžvalgą sudaro skyriai, kuriuose nagrinėjami: gyventojų užimtumas ir padėtis darbo rinkoje; verslo aktyvumas; valstybės biudžetas, paskolos ir investicijos; tarptautinė aplinka ir finansų rinkos bei visuomenės saugumas ir aplinkosauga. Apžvalgai parengti naudoti 2020 metų birželio arba naujausi prieinami duomenys bei pateikiamas palyginimas su 2019 ir ankstesniais metais. 
 
 

ekonomikos2

Ekonomikos pulsas. Gegužės mėn. apžvalga

Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) parengtoje apžvalgoje pateikiamas gegužės mėnesio Lietuvos ekonomikos pulsas. Apžvalgoje nagrinėjamas gyventojų užimtumas ir padėtis darbo rinkoje; verslo aktyvumas; valstybės biudžetas, paskolos ir investicijos; tarptautinė aplinka ir finansų rinkos bei visuomenės saugumas ir aplinkosauga. Apžvalgai parengti naudoti 2020 metų gegužės arba naujausi prieinami duomenys bei pateikiamas palyginimas su 2019 ir ankstesniais metais. Apžvalgoje naudojami COVID-19 ekonomikos stebėsenai gaunami duomenys iš 11 duomenų tiekėjų (informacinių sistemų ir registrų) bei kiti išoriniai, vieši duomenų ir informacijos šaltiniai.

 


di covid 19

Dirbtinio intelekto taikymo galimybės ir sąlygos COVID-19 iššūkiams spręsti

Galimybių studijoje trumpai aprašomi DI sprendimai, kurie galėtų būti diegiami sprendžiant
pandemijos sukeltą situaciją ir trikdžiai, kylantys dėl esamo reglamentavimo, su kuriais susiduria DI sprendimų vystytojai (privataus sektoriaus). Informacija parengta referuojant kitų šalių taikomas priemones ir ekspertų įžvalgas. Trumpoji politikos galimybių studija (angl. policy brief) yra skirta krizės valdymo struktūroms.