Geresnis
valdymas
 
Mokslo,
technologijų ir
inovacijų politika
 
Švietimo
politika
 
Žmogiškojo
kapitalo politika

4banneris

agenda baneris

Spausdinti

Geresnis valdymas - rezultatų archyvas

2020 m.

ateities dnr1

Ateities ekonomikos DNR plano pirminė analizė

Šios ataskaitos tikslas yra įvertinti koks yra galimas Ateities ekonomikos DNR plano poveikis ekonomikai vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu bei koks yra naujai ir papildomai siūlomų investicijų (1,8 mlrd. Eur) tinkamumas pagal esamos informacijos prieinamumą atliekamos analizės metu.

 

 


di covid 19

Dirbtinio intelekto taikymo galimybės ir sąlygos COVID-19 iššūkiams spręsti

Galimybių studijoje trumpai aprašomi DI sprendimai, kurie galėtų būti diegiami sprendžiant
pandemijos sukeltą situaciją ir trikdžiai, kylantys dėl esamo reglamentavimo, su kuriais susiduria DI sprendimų vystytojai (privataus sektoriaus). Informacija parengta referuojant kitų šalių taikomas priemones ir ekspertų įžvalgas. Trumpoji politikos galimybių studija (angl. policy brief) yra skirta krizės valdymo struktūroms.

 


Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo gairės

numatomas vertinimas

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo gairės – tai vienas iš konkrečių žingsnių, padėsiančių integruoti įrodymais grįsto valdymo principus į viešosios politikos procesą. Šio dokumento paskirtis – padėti praktiškai taikyti Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodiką. Pirmoji gairių versija yra parengta remiantis geriausia kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų patirtimi bei nagrinėjant Lietuvoje sukauptą poveikio vertinimo patirtį.

 


Įrodymais grįsto valdymo sprendimų priėmimo metodologijos rinkinys

irodymu met rinkinys

Metodologijos rinkinys yra skirtas valstybės tarnautojams, atliekantiems numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimus, siekiant pagerinti poveikio vertinimo kokybę. Metodologijos rinkinį sudaro: numatomo sprendimų poveikio vertinimą reglamentuojantys dokumentai, metodinės gairėssąnaudų ir naudos analizės skaičiuoklė, atliktų poveikio vertinimų katalogas. Taip pat Vyriausybės strateginės analizės centras teikia  konsultacijas ir metodinę pagalbą valstybės tarnautojams, atliekantiems poveikio vertinimą.

2019 m.

Tikslingumo perduoti atitinkamas Nacionalinės žemės tarnybos funkcijas savivaldybėms analizė

0001

LRV kanclerio pavedimu buvo atlikta analizė, skirta įvertinti tikslingumą perduoti savivaldybėms atitinkamas Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) prie Žemės ūkio ministerijos atliekamas funkcijas, siekiant didinti jų įgyvendinimo efektyvumą. Apžvelgtos NŽT ir savivaldybių atliekamos žemėtvarkos ir žemės administravimo funkcijos bei geroji užsienio praktika šioje srityje, analizės pagrindu pateikti siūlymai šių funkcijų įgyvendinimo efektyvumui didinti.

Skaityti ataskaitą.

Skaityti ataskaitą su priedais.

Skaityti projekto idėjos aprašą.


 „Šešėlio“ mažinimo priemonių pasiūlymai dėl veiklos sričių, kuriose daugiau nei 50 proc. įmonių moka mažesnius negu MMA vidutinius atlyginimus

Remiantis 2018 m. gegužės – 2019 m. vasario mėn. Sodros duomenimis identifikuotos veiklos sritys, kuriose daugiau nei pusė įmonių Lietuvoje mokėjo mažesnius už MMA vidutinius atlyginimus. Gerosios užsienio praktikos apžvalgoje susistemintai pateikiamos kiekvienam sektoriui būdingos „šešėlinio“ darbo priežastys bei ES šalyse taikomos kovos su juo priemonės.

Skaityti ataskaitą. 

seselis.jpg

2018 m.

Valstybinių laboratorijų analogiškų tyrimų analizės ataskaita

Valstybinių laboratorijų analogiškų tyrimų analizės tikslas yra atlikti Lietuvoje veikiančių valstybinių laboratorijų analizę, identifikuoti laboratorijas, teikiančias analogiškas paslaugas arba analogiškas rinkoje teikiamoms paslaugoms, ir pateikti Vyriausybės kanceliarijai argumentuotus pasiūlymus dėl laboratorijų tinklo galimo optimizavimo. Tyrime analizuojama valstybės biudžetinių įstaigų ar jų padalinių (bandymų ir kalibravimo laboratorijų), išskyrus valstybinius mokslinių tyrimų institutus, (toliau – valstybinių laboratorijų) vykdomi valstybiniai tyrimai.

Skaityti tyrimo ataskaitą

valstybiniu-lab-ataskaita

ID kortelės statybų sektoriuje: užsienio ir Lietuvos praktikos apžvalga, vertinimas ir pasiūlymai

Dokumente pristatoma ID kortelių statybų sektoriuje priemonė, nagrinėjami priemonės veiklos mechanizmai kortelę taikančiose Europos šalyse, lyginama priemonės apimtis, privalomumas ir reguliavimą užtikrinančios institucijos. Ataskaitoje pagrindinis dėmesys yra skiriamas bendradarbiavimo tarp statybų sektoriaus atstovų ir valdžios institucijų procedūroms legalaus įdarbinimo, teisingos darbo apskaitos, darbo saugos ir sveikatos klausimais. Remiantis užsienio šalių praktika, Europos Komisijos rekomendacijomis ir Lietuvos kontekstu pateikiami siūlymai dėl tolimesnio ID kortelių statybų sektoriuje priemonės vystymo Lietuvoje.

Skaityti analizę

id-korteles-statybu-sektoriuje

Paskatos naujam verslui neveikti „šešėlyje“: priemonių apžvalga, vertinimas ir pasiūlymai

Dokumente pristatomos į LR Vyriausybės struktūrinę reformą įtrauktos dvi „šešėlinės“ ekonomikos mažinimo paskatų priemonės ir viena svarstoma į reformą įtraukti paskata, atliekamas šių priemonių vertinimas, atsižvelgiant į tai, kokį poveikį priemonės turėjo „šešėlio“ mažinimui jas taikiusiose šalyse. Analizėje taip pat nagrinėjamas Lietuvos apmokestinamųjų pajamų sumažinimo priemonių, socialinių nedarbo išmokų ir savarankiško užimtumo rėmimo priemonių kontekstas, vertinamas galimas siūlomų priemonių poveikis ir pateikiami siūlymai dėl nagrinėjamų priemonių tobulinimo ir naujų priemonių įvedimo.

Skaityti analizę

paskatos-naujam-verslui-neveikti-seselyje