Spausdinti

Geresnis valdymas

Esminė Centro veiklos paskirtis – prisidėti prie Lietuvos viešojo valdymo tobulinimo, stiprinant įrodymais grįstos politikos dedamąją. Šią misiją Centras atlieka keturiomis pagrindinėmis kryptimis – vykdydamas ir teikdamas politikos formuotojams į strateginį valdymo lygmenį orientuotus viešosios politikos tyrimus ir analizes; stiprindamas rengiamų teisės aktų poveikio vertinimo sistemą; skatindamas viešosios politikos formavimo proceso inovacijas; prisidėdamas prie valstybės tarnautojų analitinių kompetencijų tobulinimo. Savo veikloms įgyvendinti Centras taip pat pasitelkia kompetencijų tinklą, siejantį valstybės institucijų, mokslinių tyrimų įstaigų ir tarptautinių partnerių analitinius pajėgumus.

2 Vyriausybes strategines analizes centro konceptuali schema

Šiuo metu Centras atlieka tyrimus ir vertinimus, vykdo stebėseną, renka ir apdoroja duomenis, teikia statistinę informaciją viešojo valdymo, mokslo, technologijų ir inovacijų, švietimo ir žmogiškojo kapitalo politikos srityse.

Įrodymais grįstas valdymas reiškia, jog rengiant ir priimant įstatymus, turėtų būti vadovaujamasi pagrįsta, patikima ir išsamia informacija apie tai, kaip numatomas teisinis reguliavimas palies asmenis ar grupes, kokias galimas pasekmes jis sukels ekonomikai, valstybės finansams, socialinei aplinkai, viešajam administravimui, korupcijos mastui, aplinkai, regionų plėtrai ir kitoms sritims. Tiek tarptautinių organizacijų, tiek šalies institucijų vertinimuose pastebima, kad Lietuvoje taikomas reikalavimas vertinti teisės aktų poveikį dažnu atveju atliekamas formaliai, siekiant pateisinti jau priimtus sprendimus. Dėl to Centrui yra keliamas uždavinys sustiprinti poveikio vertinimo sistemą.

Horizontalus centro veiklos uždavinys yra suformuoti tarpinstitucinį kompetencijų tinklą. Pasitelkiant tinkle veikiančių valstybinių įstaigų analitinį potencialą, mokslinių tyrimų įstaigas ir užsienio partnerius. Taip bus siekiama geriau informuotų politikos sprendimų, politikos formavimo procese panaudojant daugiau informacijos šaltinių – statistiką, duomenis, viešosios politikos analizių rezultatus bei mokslinių tyrimų žinias.

Pagrindines Centro funkcijas viešojo valdymo srityje nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 302 straipsnis.

Numatomi tokie artimiausi šio uždavinio įgyvendinimo etapai:

2019 m.

 • III ketv.
  Ministerijose taikomų numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo praktikų tyrimas
  Tyrimu siekiama išsiaiškinti vyraujančią numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo praktiką, identifikuoti atliekant poveikio vertinimą kylančias problemas ir nustatyti metodinės ir konsultacinės pagalbos poreikius.
 • IV ketv.
  Įrodymais grįsto valdymo sprendimų priėmimo metodologijos rinkinio parengimas
  Rengiamas metodologijos rinkinys yra skirtas valstybės tarnautojams, atliekantiems numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimus, siekiant pagerinti poveikio vertinimo kokybę.

2020 m.

 • 2020 m.
  Prioritetinių teisėkūros iniciatyvų poveikio vertinimo kokybės priežiūros stiprinimas
  Atliekami teikiamų struktūrinių/sisteminių sprendimų analitinių pagrindimų vertinimai valstybės prioritetinėse viešojo valdymo srityse
 • 2020-2023 m.
  Metodologijos rinkinio įveiklinimas
  Valstybės valdžios institucijos konsultuojamos metodologijos taikymo klausimais. Atliekama metodologijos taikymo analizė ir esant poreikiui teikiamos rekomendacijos tobulinimui.

Komanda

Juratė Birbilaitė

Politikos analitikė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Sigita Trainauskienė

Politikos analitikė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Julija Umbrasaitė

Politikos analitikė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Gediminas Būda

Politikos analitikas

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Vaida Obelenė

Politikos analitikė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Rūta Komskienė

Politikos analitikė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Darius Žeruolis

Vyriausiasis politikos analitikas

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Saulius Kolyta

Vyriausiasis politikos analitikas

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Sekite mūsų naujienas:

© 2019 Všį Vyriausybės strateginės analizės centras. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 300845435.

A. Goštauto g. 9, II a, LT-01108 Vilnius. Tel. 8 682 50 100, el. p. info@strata.gov.lt

 

Naudojant Vyriausybės strateginės analizės centro paskelbtą informaciją kituose leidiniuose, žiniasklaidos priemonėse, viešuose pristatymuose ir kitais būdais būtina nurodyti Vyriausybės strateginės analizės centrą kaip šaltinį.

Duomenų rinkimo ir tvarkymo tvarką reglamentuojanti privatumo politika.