Geresnis
valdymas
 
Mokslo,
technologijų ir
inovacijų politika
 
Švietimo
politika
 
Žmogiškojo
kapitalo politika

4banneris

agenda baneris

Spausdinti

AGENDA

AGENDA – tai periodinis leidinys, kurį leidžia Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras. Leidinys skirtas akademinei bendruomenei, verslo atstovams, mokslo ir studijų ekspertams, sprendimų priėmėjams, partneriams Lietuvoje ir pasaulyje. Leidinys yra viešas. Jį galite atsisiųsti arba gauti nemokamai atvykę į MOSTA centrą Vilniuje (Geležinio vilko g. 12, 2 a., LT–01112).

Pagrindinis leidinio tikslas – puoselėti įrodymais grįstos mokslo ir studijų politikos kultūrą Lietuvoje: suteikti aktualiausios informacijos, pateikti faktų ir tyrimų rezultatų, analizuoti mokslo ir studijų būklę, sprendimų poveikį mokslo ir studijų sistemai bei skleisti naujausias mokslo ir studijų raidos tendencijas iš viso pasaulio.


agenda 9 viršelis

AGENDA 9/2016

Devintasis žurnalo "AGENDA" numeris skirtas talentams. Kas yra talentai, kodėl jų reikia Lietuvai ir ar mes darome viską, kad talentams Lietuvoje būtų palanki terpė augti, dirbti ir kurtis? Kokius dar namų darbus turime atlikti, kad talentai Lietuvoje jaustųsi visada laukiami? Plačiau.

Agenda8 viršelis

AGENDA 8/2016

Aštuntajame žurnalo "AGENDA" numeryje ieškoma atsakymo į klausimą, kas yra universitetai ir kolegijos Lietuvoje. Savo įžvalgomis dalinasi Lietuvos ir užsienio ekspertai, apžvelgiamas tarptautinis kontekstas, prisimenama istorija, kaip Lietuvoje vyko aukštojo mokslo pertvarka. Plačiau.

Agenda7 virselis

AGENDA 7/2015

Septintasis žurnalo "Agenda" numeris skirtas absolventų stebėsenai. Kodėl reikia stebėti absolventų karjerą ir kaip galima geriausiai pritaikyti tokių tyrimų rezultatus? Žurnale apžvelgiama absolventų stebėsena Lietuvoje ir užsienyje, savo patirtimi dalinasi tarptautiniai ekspertai. Plačiau.

 agenda6 virselis

AGENDA 6/2015

Šeštasis žurnalo „Agenda“numeris skirtas šiuo metu mokslo pasaulyje dažnai diskutuojamai temai – mokslinės veiklos vertinimui. Kodėl reikia vertinti mokslinę veiklą? Kaip tai daryti teisingai, ką rodo pasaulinė praktika ir kaip vyko mokslinės veiklos palyginamasis tyrimas Lietuvoje? Plačiau.

agenda 5 virselis

AGENDA 5/2014 

Penktasis žurnalo „AGENDA“ numeris skirtas aukštojo mokslo kokybei. Ką iš tiesų reiškia kokybiškas aukštasis mokslas, kaip jį suprantame ir kokiais instrumentais galime jo kokybę kelti ? Savo požiūrį atskleidžia ir nuomonėmis dalinasi Lietuvos ir užsienio ekspertai, suinteresuotųjų šalių atstovai, MOSTA analitikai stebi, ką apie aukštojo mokslo ir studijų kokybę sako skaičiai. Plačiau.

Virselis

AGENDA 4/2014

Žurnalas „AGENDA“ – periodinis leidinys, skirtas akademinei bendruomenei, verslo atstovams, mokslo ir studijų ekspertams, sprendimų priėmėjams, partneriams Lietuvoje ir pasaulyje. Ketvirtasis žurnalo „AGENDA“ numeris skirtas mokslo ir aukštojo mokslo vertinimui, reitingams, palyginamiesiems tyrimams. Lemiantys žodžiai kalbant šiomis temomis - pasitikėjimas ir bendradarbiavimas. Plačiau. 
agenda 2013 3

AGENDA 3/2013

Trečiasis žurnalo „AGENDA“ numeris skirtas mokslininkų ir verslininkų bendradarbiavimui. Ką galime padaryti, kad mokslininkai ir verslininkai bendradarbiautų nuolat? Kokių rezultatų tuomet galėtume pasiekti? Kokį vaidmenį čia atlieka integruoti mokslo, studijų ir verslo centrai, vadinami slėniais? Plačiau
agenda 2013 2

AGENDA 2/2013

Antrasis žurnalo „AGENDA“ numeris skirtas Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai, jame išsamiai aptariami aukštojo mokslo tarptautiškumo iššūkiai. Šiame žurnalo „AGENDA“ numeryje  taip pat galima rasti tarptautinės konferencijos „Europos aukštasis mokslas pasaulyje“ pranešimų santraukas.   Plačiau
3

AGENDA 1/2013

Pirmasis žurnalo „AGENDA“ numeris skirtas išsamiai aptarti Lietuvoje rengiamai sumanios specializacijos strategijai. Kas yra toji sumanioji specializacija? Kaip vyksta jos rengimas Lietuvoje ir pasaulyje? Kaip šiuos procesus vertina Lietuvos ir užsienio ekspertai? Plačiau