agenda baneris

Spausdinti

Mokslo, technologijų ir inovacijų politika

Mokslo, technologijų ir inovacijų sistemos integralumas, tvarumas ir augimas yra vienas iš šalies ekonominio konkurencingumo ir socialinės gerovės ramsčių. Atlikdamas mokslo, technologijų ir inovacijų sistemos tyrimus, stebėseną ir vertinimą, rengdamas ateities įžvalgas bei teikdami rekomendacijas suinteresuotoms šalims, Vyriausybės strateginės analizės  centras siekia prisidėti prie tvaraus šios srities vystymo.  

Centras atlieka tyrimus, siekdamas identifikuoti prioritetines mokslo tarptautiškumo kryptis, įgyvendina sumanios specializacijos strategijos, MTEP veiklos vertinimo, finansavimo sistemų bei veiklos rezultatų, mokslinių tyrimų infrastruktūrų, tyrėjų darbo sąlygų stebėseną, analizę bei vertinimą. Centras vykdo vienos 6 prioritetinių Vyriausybės struktūrinių reformų – inovacijų reformos stebėseną.

Centras taip pat atlieka Mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos sekretoriato funkcijas

Centro funkcijas mokslo, technologijų ir inovacijų srityje nustato Mokslo ir studijų įstatymo 21 straipsnis ir Technologijų ir inovacijų įstatymo 15 straipsnis.

Artimiausi darbai mokslo, technologijų ir inovacijų srityje:

2020 m.

2019 m.