agenda baneris

Spausdinti

Mokslo, technologijų ir inovacijų taryba

Mokslo, technologijų ir inovacijų taryba (MTI taryba) Vyriausybės patariamoji institucija valstybės mokslo, technologijų ir inovacijų politikos formavimo ir strateginio valdymo klausimais. 

MTI Taryba:

1) rengia mokslo, technologijų ir inovacijų srities įžvalgas, vizijas ir planus, teikia siūlymus dėl nacionalinio lygmens prioritetų, krypčių ir gairių nustatymo;

2) savo siūlymais užtikrina nuolatinį mokslo, technologijų ir inovacijų sistemos tobulinimą;

3) teikia siūlymus dėl mokslo, technologijų ir inovacijų politikos įgyvendinimo koordinavimo ir strateginio valdymo;

4) teikia pasiūlymus dėl atskirų sektorių iniciatyvų integravimo į bendrą valstybės mokslo, technologijų ir inovacijų politiką, sprendžiant socialinius-ekonominius iššūkius;

5) teikia siūlymus dėl mokslo, technologijų ir inovacijų sistemos dalyvių efektyvumo ir optimizavimo;

6) teikia siūlymus dėl mokslo, technologijų ir inovacijų srities finansavimo ir intervencijų;

MTI tarybos formavimą numato LR technologijų ir inovacijų įstatymas. Tarybos poreikis numatytas Lietuvos mokslo ir inovacijų kaitos gairėse, Sumanios specializacijos prioritetų įgyvendinimo programoje, Slėnių kūrimo ir plėtros koncepcijoje.

Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA) atlieka MTI tarybos sekretoriato funkcijas.

Sekite mūsų naujienas:

© 2020 Všį Vyriausybės strateginės analizės centras. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 300845435.

A. Goštauto g. 9, II a, LT-01108 Vilnius. Tel. 8 682 50 100, el. p. info@strata.gov.lt

 

Naudojant Vyriausybės strateginės analizės centro paskelbtą informaciją kituose leidiniuose, žiniasklaidos priemonėse, viešuose pristatymuose ir kitais būdais būtina nurodyti Vyriausybės strateginės analizės centrą kaip šaltinį.

Duomenų rinkimo ir tvarkymo tvarką reglamentuojanti privatumo politika.