agenda baneris

Spausdinti

Ryškėja Lietuvos inovatyvumo stiprybės: bendru sutarimu bus įvardyti pagrindiniai šalies investicijų prioritetai

Lietuva, kaip ir kitos Europos Sąjungos šalys, šiuo metu rengia sumanios specializacijos strategiją. Kas tai yra ir kuo tokia šaliai strategija bus naudinga – tai pagrindiniai klausimai, į kuriuos atsakymus pateiks ekspertai. Rytoj jie toliau diskutuoja apie tai, kokie Lietuvos Sumanios specializacijos prioritetai bus identifikuoti. Po šių diskusijų, gruodžio mėnesį, juos tvirtins LR Vyriausybė. Vyriausybei jau yra pateiktos Prioritetinės kryptys, kurios bus lyg idėjiniai šuliniai prioritetams.

„Šie Sumanios specializacijos prioritetai reikalingi, kad paskatintų Lietuvos ekonomiką kurti aukštesnę pridėtinę vertę turinčias prekes ir paslaugas, didinti našių ir kvalifikuotų darbuotojų skaičių, skatinti inovacijas ir įvairiapusį visuomenės tobulėjimą. Kiekviena ES šalis ir regionas pasižymi savo unikaliomis savybėmis, turi skirtingus išteklius ir turėtų jais pasinaudoti siekdami konkurencinio pranašumo. Tačiau tai padaryti bus įmanoma tik tada, kai šalys apsispręs dėl konkrečių prioritetų, kurie turi būti nustatyti remiantis objektyviais kriterijais. Tinkamai neišryškinus stipriausių šalies savybių, investicijos į mokslinius tyrimus ir inovacijas nebus efektyvios. Tuo tarpu remiantis objektyvaus tyrimo rezultatais galima įvardinti investicijų prioritetus ir parengti rekomendacijas ilgalaikei šalies MTEP ir inovacijų strategijai", - sako Jurgita Petrauskienė, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro direktorė.

Pirmajame etape įvardinus bendrąsias prioritetines raidos kryptis, dabar jos bus siaurinamos iki konkrečių nišų, kuriose šalis turi arba gali turėti konkurencinius pranašumus. Tam būtina įvertinti kiekvienos nagrinėjamos srities perspektyvas, galimybes ir iššūkius, išanalizuoti jas veikiančią aplinką, rinkos tendencijas, identifikuoti problemas ir rizikas, galinčias kelti pavojų prioritetu pasirinktos srities plėtrai. Darbą pradėjusios ekspertų komandas sudaro mokslo, verslo ir valdžios atstovai. Dėl galimų prioritetų ekspertai turėtų sutarti tik konsensuso - bendro sutarimo – pagrindu.

„Procesą tiesiogiai koordinuojame su Europos Komisija, todėl nustatant prioritetus būtina įtraukti visas suinteresuotąsias privataus ir viešojo sektorių šalis, sprendimus pagrįsti tvirtais įrodymais ir žiniomis. Bendradarbiaujant ir atrandant konsensusą tarp verslo ir mokslo, kokia kryptimi Lietuva toliau turėtų eiti, galima geriausiai išnaudoti visas MTEP ir inovacijų tobulėjimo ir plėtros galimybes. Preliminarus Lietuvos prioritetų sąrašas numatomas jau gruodį, vėliau ekspertai tęs diskusijas dėl geriausių būdų šiuos prioritetus įgyvendinti", - aiškina MOSTA inovacijų politikos analitikas Ramojus Reimeris.

Ekspertinių diskusijų ciklas truks iki 2014 m. vasario mėn. Iš viso įvyks 24 diskusijos, po keturias kiekvienoje iš preliminarių prioritetinių krypčių. Prioritetų įgyvendinimą per paramą mokslui ir inovacijoms iš struktūrinių fondų finansuos Europos Sąjunga, jų įgyvendinimą prižiūrės Europos Komisija.
Prioritetas apibrėžiamas kaip tematiškai koncentruotų novatoriškų technologijų ar procesų kūrimas (arba pritaikymas) ir panaudojimas, turintis aukštą potencialą transformuoti Lietuvos ūkį, išnaudojant turimą mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros potencialą ir atliepiant globalias tendencijas.

Sumani specializacija - mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros (MTEP) ir inovacijų vystymo prioritetų nustatymas, pritaikytas kiekvienam regionui, atsižvelgiant į jo turimus ar galimus turėti konkurencinius pranašumus. Svarbiausi šios strategijos rezultatai bus įgyvendinti jungtiniai mokslo-verslo projektai, skirti prioritetinių krypčių ir konkrečių prioritetų plėtrai. Lietuvoje šį procesą koordinuoja Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA).

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) yra valstybės biudžetinė įstaiga, vykdanti mokslo ir studijų sistemos stebėseną, organizuojanti ir atliekanti mokslo ir studijų sistemos būklės analizę, teikianti mokslo ir studijų politikai įgyvendinti reikalingą informaciją ir rekomendacijas dėl mokslo ir studijų politikos tobulinimo.

Gabija Vitkevičiūtė
Komunikacijos konsultantė
8 618 58833
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.