Spausdinti

Pristatyti Lietuvos sumanios specializacijos pirmieji rezultatai

Viešoje diskusijoje „Sumani specializacija Lietuvoje: MTEP ir inovacijų prioritetai – pirmieji rezultatai“ pristatyti preliminarūs siūlymai dėl prioritetinių technologijų ir procesų.

Lapkričio 13 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko vieša diskusija, kurios dalyviai galėjo susipažinti su pirmaisiais Lietuvos sumanios specializacijos strategijos rengimo rezultatais, sužinoti apie dabartinę vykstančio proceso būklę.  Diskusiją pradėdamas Švietimo ir mokslo ministras prof. Dainius Pavalkis pabrėžė, kad finansavimas sumanios specializacijos įgyvendinimui bus skirtas mokslo ir verslo bendradarbiavimui, kurio rezultatai  galėtų paskatinti inovacijų diegimą ir ekonomikos konkurencingumą visoje Europos Sąjungoje. „Sumani specializacija nėra skirta tiesiog mokslo finansavimui. Jos tikslas - finansuoti mokslininkų ir verslininkų bendradarbiavimą siekiant naujos, geresnės kokybės – šia linkme turime ir judėti“, - kalbėjo prof. Dainius Pavalkis.

Sumanios specializacijos strategijos rengimą Lietuvoje koordinuoja Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA). „Sumani specializacija -  įrankis transformuoti ekonomiką, pasitelkiant žinias ir inovacijas, išnaudojant turimas stiprybes. Į šį procesą įtraukiamos visos suinteresuotosios šalys: siekiame efektyvumo palaikydami konstruktyvų dialogą tarp mokslininkų ir verslininkų, nes tai gali daryti didelę įtaką Lietuvos ekonomikos augimui“, - sakė MOSTA direktorė Jurgita Petrauskienė.

Jurgita Petrauskienė diskusijos dalyviams priminė, kad sumanios specializacijos strategijas rengia visos Europos Sąjungos šalys. „Sumani specializacija yra mūsų bilietas į naująjį ES finansinio programavimo etapą. Jei norime pretenduoti į paramą, turime išgryninti ribotą kiekį mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros (MTEP) ir inovacijų prioritetų, turime sutelkti išbarstytus išteklius. Tuomet galėsime pasiekti rezultatus, matomus Lietuvos ūkyje ir ekonomikoje“, - kalbėjo Jurgita Petrauskienė.

Rengiant sumanią specializaciją šiuo metu yra išskirtos šešios prioritetinės MTEP ir inovacijų kryptys, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Pastarąjį mėnesį vyko ekspertų diskusijos, kuriose siekta išgryninti prioritetines technologijas ir procesus kiekvienoje kryptyje. Ekspertų grupių vadovai viešoje diskusijoje pristatė preliminarius diskusijų rezultatus – apibendrino ekspertų nuomonę, kokios technologijos galėtų padėti spręsti iššūkius prioritetinėse kryptyse. Šis sąrašas atsižvelgus į ekspertų pastabas dar bus tikslinamas.

Šiuo metu MOSTA taip pat organizuoja plataus masto apklausas, kuriomis siekiama išsiaiškinti, kokios technologijos ir procesai prioritetinėse kryptyse turi didžiausią potencialą. Apibendrinus šių diskusijų rezultatus bus organizuojamos tolesnės ekspertų diskusijos, kuriose bus išgryninti konkretūs MTEP ir inovacijų prioritetai Lietuvoje.