Spausdinti

Klaipėdoje diskutuota apie slėnių veiklos sąsajas su sumania specializacija

Klaipėdos universitete vykusiame susitikime lapkričio 19 d. diskutuota, ką Slėniai gali suteikti Lietuvos sumaniosios specializacijos strategijos prioritetinėms kryptims ir veiksmų programoms, aptartos jų integracijos galimybės 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų finansavimo laikotarpiui.

MOSTA direktorės pavaduotoja Laura Stračinskienė pristatė Lietuvoje rengiamą sumanios specializacijos strategiją, šešias patvirtintas prioritetines mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų kryptis. Seminare aptarta, kokią naudą Slėniai gali atnešti šių krypčių įgyvendinimui, kokios galimos sąsajos tarp MTEP infrastruktūros projektų veiklos ir sumaniosios specializacijos strategijos.

Daugiau informacijos apie sumanią specializaciją: http://www.mosta.lt/lt/sumani-specializacija/apie