Spausdinti

Pirmojoje ekspertų diskusijoje padaryta pradžia išskiriant svarbiausius Lietuvos laukiančius iššūkius

Kovo 29 d. Lietuvos mokslų akademijoje vyko pirmoji ekspertų diskusija, skirta Lietuvos sumanios specializacijos strategijai. „Mūsų šiandienos tikslas - aptarti, padiskutuoti dėl Lietuvos iššūkių, kurie yra parengti dviejų analizių pagrindu ir išrinkti tuos, kurie yra patys aktualiausi“, - prieš prasidedant diskusijai susirinkusius dalyvius sveikino Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) direktorė Jurgita Petrauskienė.

„Pradinė šio susitikimo idėja – pažiūrėti tiek į globalias tendencijas, tiek į iššūkius nacionaliniu kontekstu, ir išryškinti ilgo laikotarpio iššūkius, kurie, Jūsų nuomone, bus svarbūs Lietuvai“, - aiškino Tarptautinės nepriklausomos ekspertų grupės (TNEG), rengiančios sumanios specializacijos strategiją, narys Alasdair Reid.

Diskusijos dalyviai, padedami moderatoriaus Ryčio Juozapavičiaus, susiskirstę į grupeles išrinko, jų nuomone, svarbiausius Lietuvos iššūkius iš jiems pateikto atliktų analizių pagrindu parengto sąrašo.

„Renkant, kurie iššūkiai Lietuvoje galėtų būti laikomi prioritetiniais mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros (MTEP) ir inovacijų srityse, reikėtų atsižvelgti į du svarbiausius kriterijus – pirmiausia, jų svarbą, ilgalaikę įtaką gerovei ir konkurencingumą, ir, antra, – galimybę atsakyti ekonominiais, moksliniais, technologiniais veiksniais“, - patarė TNEG narė Agnė Paliokaitė.

Po pirmojo diskusijos etapo apibendrinus rezultatus paaiškėjo, kad, dalyvių nuomone, prioritetais reikėtų laikyti aukštos pridėtinės vertės grandinės kūrimą, energijos šaltinių diversifikavimą, taupų ir efektyvų energijos valdymą, įgūdžių atotrūkį darbo rinkoje ir kvalifikuotos darbo jėgos trūkumą, ekosistemų valdymą. 

Antrojoje diskusijos dalyje į naujas grupes persiskirstę diskusijos dalyviai sutarė, kad Lietuva į savo MTEP ir inovacijų prioritetinių raidos krypčių sąrašą turėtų įtraukti iššūkius, susijusius su neefektyvia  visuomenės sveikatos apsaugos sistema, senėjančia visuomene, viešojo sektoriaus inovacijomis, e-saugumo problemomis, blogėjančia visuomenės psichine sveikata. Kiekvienas diskusijos dalyvis taip pat galėjo išreikšti savo individualią nuomonę užpildydamas anketą, kurios duomenys bus įtraukti į apibendrinančią analizę.

„Tai yra tik pradžia proceso, kurio metu tikimasi nustatyti prioritetines MTEP kryptis. Kas šiandien vyksta, yra visai naujo požiūrio diegimas į tai, kas yra prioritetas. Tai nėra sektoriniai prioritetai, pasiekti kabinetinių susitarimų būdu, o visų suinteresuotųjų šalių susitarimas“, - pristačius pirmosios ekspertų diskusijos rezultatus kalbėjo Agnė Paliokaitė.

„Dabar svarbiausias klausimas, koks bus šio proceso tęstinumas. Linkiu, kad būtų įgyvendinta tai, kas bus sukurta“, - pasibaigus diskusijai dėkojo vienas iš jos dalyvių Lietuvos statybininkų asociacijos vykdantysis direktorius doc. dr. Vaidotas Šarka.

„Mes visi esame piliečiai, turime domėtis ir rūpintis mūsų valstybės interesais, pareikšti savo nuomonę įvairiais klausimais. Tai buvo labai naudinga diskusija“, - jam antrino Lietuvos mokslų akademijos prezidentas prof. habil.dr. Valdemaras Razumas. 

MOSTA direktorė Jurgita Petrauskienė užtikrino, kad ši diskusija turės tęsinį ir į kitus jos etapus taip pat galės įsitraukti visos suinteresuotosios šalys. „Kaip rasti tą raktą, kur yra Lietuvos sumani specializacija ir kaip pasitelkti mūsų mokslo potencialą spręsti svarbiausioms problemoms? Tai - tik pirma diskusija. Kitos diskusijos vyks ir balandį, ir gegužę, kuriose aptarsime, kur yra Lietuvos mokslo ir verslo potencialas. O tam, kad pasitikrintume, ar šiandien išskirti iššūkiai yra tikrai svarbiausi, balandžio pirmąją savaitę organizuosime platesnę apklausą. Taip galėsime užsitikrinti, ar konsensusą formuojame teisinga linkme“, - kalbėjo J.Petrauskienė.