agenda baneris

Spausdinti

Susitikime su mokslo prorektoriais aptartas sumanios specializacijos rengimo procesas

Gegužės 14 d. susitikime su mokslo prorektoriais MOSTA atstovai aptarė sumanios specializacijos strategijos rengimo procesą, įvykusios apklausos rezultatus ir planuojamus žingsnius ateityje.

„Šis procesas – tai konsensuso kūrimas tarp trijų suinteresuotųjų šalių: mokslo, verslo ir sprendimų priėmėjų. Turime rasti būdą, kaip Europoje esant krizei išnaudoti turimą mokslo potencialą, transformuoti ekonomiką. Kad ir kokius prioritetus išskirs Lietuva, šis sprendimas turi būti pagrįstas įrodymais ir bendru sutarimu", - apie sumanios specializacijos strategijos rengimą kalbėjo MOSTA direktorė Jurgita Petrauskienė.

Susitikimo metu Tarptautinės nepriklausomos ekspertų grupės (TNEG) narys Žilvinas Martinaitis pristatė atliktą ūkio potencialo analizę. „Svarbu, kad išgryninti prioritetai būtų aktualūs Lietuvai, ne nurašyti nuo ko nors. Prioritetai turi būti pagrįsti Lietuvos ūkio konkurenciniu pranašumu, įvertinus, kur šiuo metu jau esame geriausi ir leisti pasinaudoti mūsų aktualiomis galimybėmis", - pabrėžė Ž. Martinaitis.

TNEG narys dr. Gintaras Valinčius mokslo prorektoriams pristatė mokslinių tyrimo potencialo analizę, paaiškinančią, kokiais rodikliais vadovaujantis buvo išryškintas Lietuvos turimas mokslo potencialas ir kokios mokslo kryptys šioje srityje buvo įvardintos kaip stipriausios.

Nustatant prioritetines kryptis kovo pabaigoje MOSTA organizavo ekspertinę diskusiją, kurioje buvo išskirti svarbiausi Lietuvos laukiantys iššūkiai, kuriuos spręsti gali padėti moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra (MTEP) ir inovacijos. Siekiant, kad šie iššūkiai būtų aptarti kuo platesniame suinteresuotųjų šalių rate, balandžio 25 – gegužės 10 dienomis MOSTA atliko mokslo ir verslo bendruomenių bei sprendimų priėmėjų apklausą, kurios rezultatai taip pat buvo pristatyti mokslo prorektoriams. „Tačiau ši medžiaga nėra pabaiga, tai yra pradžia tolimesnei diskusijai", - sakė Jurgita Petrauskienė.

„Tai, ką padarėte – labai svarbu, tai yra bazė, nuo kurios galima atsispirti. Bet reikia galvoti toliau, kaip bus priimami sprendimai, ką darysime toliau?", - kalbėjo Vytauto Didžiojo universiteto mokslo prorektorius prof. Juozas Augutis, užtikrindamas, kad universitetai yra pasirengę padėti, kiek tik galės.