agenda baneris

Spausdinti

Konferencijoje „Išmani pramonės politika – esminė ekonominio augimo sąlyga” MOSTA kvietimu pranešimą skaitys Fritz Ohler

Kovo 6 d., MOSTA dalyvaus Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) organizuojamoje konferencijoje „Išmani pramonės politika – esminė ekonominio augimo sąlyga. Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai artėjant”. Specialiai į šią konferenciją MOSTA kvietimu iš Austrijos atvyksta ekspertas Fritz Ohler.

„Ši konferencija yra skirta pramonės plėtros artimos ateities gairėms nubrėžti, o tai yra labai artima ir svarbi tema Sumanios Specializacijos parengimui, kurį, pagal Europos Komisijos nuostatas, įgyvendina MOSTA. Sumani Specializacija ieško sutarimo dėl geriausių būdų, kaip padėti pramonei specializuotis, panaudoti mokslo laimėjimus ir kurti tamprius ryšius su studijų programų rengimu ir reikiamų specialistų ugdymu“, - sako MOSTA direktorė Jurgita Petrauskienė.

MOSTA kvietimu į konferenciją dalyvauti diskusijoje „Sumanioji Specializacija ir verslo bendruomenės vaidmuo“ atvyksta „Technopolis Group Austria“ direktorius Fritz Ohler. „Džiaugiuosi, kad man buvo pasiūlyta galimybė dalyvauti šioje diskusijoje. Nekantrauju išgirsti kitų ekspertų pastebėjimus, o mano pasisakymo tikslas – išplėsti inovacijų koncepcijos suvokimą, įtraukiant inovacijas, ne tik reiškiančias didelę pažangą moksle, bet ir turinčias svarbią praktinę naudą – padedančias spręsti žaliosios energijos, senėjančios visuomenės, su klimato kaita susijusius ir kitus aktualius klausimus“, - dėsto F.Ohler, žadėdamas konferencijoje pasiūlyti ir kitokį nei daugelio ekspertų ligšiol išsakytą požiūrį į šalies stiprybių ieškojimą.

Europos Komisijos Vice Prezidento Antonio Tajani kabineto narys mr. Lauro Panella konferencijoje pristatys pranešimą „Sustiprinta ES pramonės politika už augimą“, o Europos ekonominio ir socialinio komiteto „Europa 2020” stebėsenos komiteto prezidentas Joost Val Iersel kalbės tema „Integruotos Europos pramonės politikos link: verslo požiūris”.

Konferencijoje taip pat dalyvaus Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, Švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis, Ūkio ministrė Birutė Vėsaitė, Lietuvos pramonininkų konfederacijos  prezidentas Robertas Dargis ir vice prezidentai Vladas Algirdas Bumelis bei Arūnas Laurinaitis, RIS3 „Mirror Group” narys Jean Severijns, Europos Parlamento narys Zigmas Povilas Balčytis, Laisvosios Rinkos Instituto Prezidentas Žilvinas Šilėnas, KTU mokslo prorektorė Asta Pundzienė ir dar daugiau nei dvidešimt kitų įvairių sričių, susijusių su mokslu ir verslu, ekspertų iš Lietuvos ir užsienio.