agenda baneris

Spausdinti

Europos Komisija vertins Lietuvos pasiruošimą sumaniai specializacijai

Kaip Lietuvai sekasi ruošti savo sumanios specializacijos strategiją, birželio 24-25 d. specialiame renginyje Budapešte įvertins Europos Komisija.

Artėjant naujam Europos Sąjungos finansinio programavimo etapui Lietuva, kaip ir kitos ES šalys, rengia savo sumanios specializacijos strategiją. Šioje strategijoje bus įvardinti Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) bei inovacijų prioritetai, kuriais remiantis bus skatinamos privataus sektoriaus ir struktūrinių fondų investicijos.

Sumanios specializacijos strategijos rengimą Lietuvoje koordinuoja Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA), šiam tikslui subūręs tarptautinę nepriklausomų ekspertų grupę, sudarytą iš vienuolikos narių, atstovaujančių mokslininkams, verslininkams bei viešojo sektoriaus atstovams.

Ruošiant sumanios specializacijos strategiją buvo parengta Lietuvos iššūkių analizė, kurioje išnagrinėta daugiau nei 70 įvairių studijų, ekspertų ataskaitų, nacionalinės politikos dokumentų. Remiantis šios analizės medžiaga buvo suorganizuota ekspertų diskusija, kurios metu buvo išskirti svarbiausi Lietuvos iššūkiai. Ar šiems iššūkiams pritaria Lietuvos verslininkų ir mokslininkų bendruomenės, buvo tikrinta organizuojant plataus masto apklausą.

Siekiant išsiaiškinti, ar Lietuvoje turime mokslininkų ir verslininkų, galinčių spręsti išskirtus iššūkius, ekspertai atliko išsamias Lietuvos mokslo ir Lietuvos ūkio potencialo analizes. Jos tapo pagrindiniu įrankiu ieškant galimų verslininkų ir mokslininkų bendradarbiavimo taškų. Kokiose srityse patys mokslininkai ir verslininkai mato geriausias bendradarbiavimo galimybes aptarta diskusijų cikle, kuriame dalyvavo beveik šimtas suinteresuotųjų šalių atstovų.

Visas šis procesas bus pristatytas Europos Komisijai birželio 24-25 d. Šio pristatymo tikslas – parodyti, kaip Lietuvoje rengiamasi sumaniai specializacijai, ar sugebama visiems kartu ieškoti konsensuso. Konkrečios MTEP ir inovacijų prioritetinės kryptys Europos Komisijai bus pristatytos tuomet, kai jas patvirtins Lietuvos Vyriausybė.

Renginyje savo sumanios specializacijos procesus EK vertinimui taip pat pateiks Maltos, Portugalijos, Vengrijos atstovai. Lietuvos pasiruošimo sumaniai specializacijai būklę pristatys Švietimo ir mokslo ministerijos, Ūkio ministerijos ir MOSTA atstovai.