agenda baneris

Spausdinti

Vyriausybei bus pateiktos prioritetinės kryptys, į kokius mokslinius tyrimus ir inovacijas turėtų investuoti Lietuva

Į kokius mokslinius tyrimus ir inovacijas turėtų investuoti Lietuva? Tarptautinė nepriklausomų ekspertų grupė dirbo beveik metus, kad atrastų sprendimą, naudingiausią Lietuvai. Trečiadienį jų išvados buvo pristatytos Strateginės tarybos posėdyje. Taryba, pritarusi visiems ekspertų pasiūlymams dėl Lietuvos mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros (MTEP) ir inovacijų prioritetinių krypčių ruošiasi perduoti juos Vyriausybės patvirtinimui.

Ekspertai strateginei tarybai pateikė šešias MTEP ir inovacijų prioritetines kryptis: efektyvi energetika ir tvari aplinka, sveikatos technologijos ir biofarmacija, maisto technologijos ir agroinovacijos, nauji procesai, medžiagos ir technologijos gamybai, transportas, logistika ir e-sistemos, sumani valdysena ir mokymosi technologijos/įtrauki ir besimokanti visuomenė. Šios kryptys buvo išskirtos susitarus Lietuvos mokslininkams, verslininkams bei viešojo sektoriaus atstovams. Kai MTEP ir inovacijų prioritetines kryptis patvirtins Vyriausybė, bus pereita prie kito žingsnio – konkrečių prioritetų nustatymo.

Ruošiant sumanios specializacijos strategiją buvo parengta Lietuvos iššūkių analizė, kurioje išnagrinėta daugiau nei 70 įvairių studijų, ekspertų ataskaitų, nacionalinės politikos dokumentų. Remiantis šios analizės medžiaga buvo suorganizuota ekspertų diskusija, kurios metu buvo išskirti svarbiausi Lietuvos iššūkiai. Ar šiems iššūkiams pritaria Lietuvos verslininkų ir mokslininkų bendruomenės, buvo tikrinta organizuojant plataus masto apklausą.

Siekiant išsiaiškinti, ar Lietuvoje turime mokslininkų ir verslininkų, galinčių spręsti išskirtus iššūkius, ekspertai atliko išsamias Lietuvos mokslo ir Lietuvos ūkio potencialo analizes. Jos tapo pagrindiniu įrankiu ieškant galimų verslininkų ir mokslininkų bendradarbiavimo taškų. Kokiose srityse patys mokslininkai ir verslininkai mato geriausias bendradarbiavimo galimybes aptarta diskusijų cikle, kuriame dalyvavo beveik šimtas suinteresuotųjų šalių atstovų.