agenda baneris

Spausdinti

Europos Komisija pristatė naują inovacijų rodiklį

Pastebima, kad inovacijos ekonomikas daro atsparesnes krizėms. ES politikos įgyvendinimui reikalingas vienas palyginamasis inovacijų rodiklis. Europos Komisijos pristatytu nauju rodikliu siekiama parodyti, kokia ES šalių situacija pagal į produktą orientuotas inovacijas, kokia inovacijų kaitos situacija.

 

Naujasis rodiklis sudaromas iš 4 subrodiklių. 3 iš jų yra naudojami Inovacijų sąjungos švieslentėje (IUS): produkto ir įmonių veiklos – technologinės inovacijos, įgūdžių absorbavimas ir žinioms imlių prekių ir paslaugų konkurencingumas. Be to naudojamas naujas subrodiklis – užimtumas greitai augančiose inovatyviose įmonėse. Naujasis rodiklis nepretenduoja pakeisti IUS bendrojo inovacijų indekso, kurio sudarymui didelę įtaką turi MTEP charakteristikos, tuo tarpu naujasis orientuotas į inovacijų rezultatą. Jis taip pat nepakeičia pagrindinio indėlio rodiklio – 2020 m. numatomų skirti 3 procentų išlaidų nuo BVP MTEP veikloms.

Subrodikliai buvo sudaromi atsižvelgiant į politikos poreikius, turimų duomenų kokybę, tarptautinį prieinamumą ir duomenų palyginamumą, statistikos patikimumą. Buvo nustatyta, kad skirtingi subrodikliai tarpusavyje silpnai korealiuoja, taigi jie vienas kito nedubliuoja, atspindi skirtingus aspektus ir jų panaudojimas yra logiškas.

Inovacijų rodiklis apskaičiuojamas pagal formulę:

I=w1 PCT+w2 KIA+w3 COMP+w4 DYN, kur wi=23, 18, 43, 15.

Kadangi subrodiklių vertės skirtingos, svorio koeficientai imami skirtingi, siekiant išlyginti subrodiklių įtaką bendrajam rodikliui.

PCT – patentinių PCT paraiškų skaičius tenkantis milijardui BVP PGP vienetu (2.3.1 IUS rodiklis),

KIA – užimtumo žinioms imliose verslo veiklose dalis nuo bendrojo užimtumo, proc. (3.2.1 IUS rodiklis),

COMP=0,5 GOOD+ 0,5 SERV, kur GOOD – aukštų ir vidutiniškai aukštų technologijų produkto prekybos balanso dalis, SERV – žinioms imlių paslaugų eksporto dalis (sudarytas iš 3.2.2 ir 3.2.3 IUS rodiklių),

DYN – greitai augančių verslo įmonių inovacijų dinamiškumas (kur galima pagal NACE 3 skaitmenų lygmenyje užimtumo dalį).

Rodiklio apskaičiavimui naudoti duomenys (atskiriems rodikliams ir šalims naudojami ankstesnių metų duomenys):

Inovacijų rodiklis

PCT

KIA

GOOD

SERV

DYN

CIS koef.

KIA koef.

Greit augančios įmonės

2010

2008

2010

2010

2010

2006/8

2009/10

2009

 

Ir 2010 ir 2011 metų duomenimis Lietuvos, Turkijos ir Bulgarijos inovacijų rodiklis yra mažiausias, ir joms 90 proc. pasikliautinis intervalas yra[33, 35] vietos.

Daugiau skaitykite: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-831_en.htm