agenda baneris

Spausdinti

Tarptautinėje konferencijoje „Socialinių ir humanitarinių mokslų horizontai" diskutuota apie sumanios specializacijos strategiją

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai tarptautinė konferencija „Socialinių ir humanitarinių mokslų horizontai", vykusi Mykolo Romerio universitete, buvo skirta aptarti socialinių ir humanitarinių mokslų (SHM) santykiams su kitomis mokslo sritimis bei mokslo politika. Antrąją konferencijos dieną vykusioje paralelinėje sesijoje „Sumani specializacija ir struktūrinė parama" dalyvavo ir MOSTA direktorė Jurgita Petrauskienė.

MOSTA direktorė Jurgita Petrauskienė vienoje iš vykusių paralelinių sesijų dalinosi Lietuvos patirtimi rengiant sumanios specializacijos strategiją - MOSTA koordinuoja šį procesą ir padeda atrasti konsensusą tarp visų suinteresuotųjų šalių.  Šioje paralelinėje sesijoje taip pat dalyvavo Lenkijos, Rumunijos, Estijos, Graikijos atstovai.

Konferencijoje „Socialinių ir humanitarinių mokslų horizontai" daug dėmesio skirta ES mokslinių tyrimų ir finansavimo programai „Horizontas 2020", taip pat Europos ekonominio augimo strategijai „Europa 2020". Remiantis konferencijos rezultatais ir konsultacijomis su ES  mokslininkais bus parengta deklaracija, kuri bus išplatinta Europos mokslo politikos institucijoms ir kitoms suinteresuotoms šalims.