Spausdinti

Vilniuje rinkosi Europos mokslinių tyrimų, eksperimentinės ir technologinės plėtros vertinimo tinklo nariai

Tarptautinio mokslinių tyrimų, eksperimentinės ir technologinės plėtros vertinimo tinklo EUevalnet (European RTD Evaluation Network) nariai spalio 17-18 dienomis rinkosi Vilniuje pasidalinti savo šalių patirtimi ir pokyčiais vertinimo metodologijose.

EUevalnet – 1997 m. sukurtas profesionalių vertintojų tinklas, skirtas Europos ekspertams dalintis patirtimi, aptarti su vertinimo metodologija susijusias naujienas, pasaulyje vykstančius pokyčius. Šio tinklo tikslas – skatinti konstruktyvų dialogą tarp valstybinių institucijų, akademinės bendruomenės, Europos Komisijos atstovų ir vertinimo ekspertų. Tokia praktika leidžia glaudžiai bendradarbiauti visų šių grandžių atstovams ir taip prisidėti kuriant įrodymais grįstą politiką Europoje.

„Labai džiaugiuosi šiuo susitikimu Vilniuje. Vienas dalykas yra skaityti, girdėti apie kitų šalių patirtį, tačiau visai kas kita pamatyti patiems, akis į akį pasikalbėti su kolegomis iš skirtingų šalių apie naujausias vertinimo tendencijas“, - susitikimo pradžioje EUevalnet vertinimo tinklo dalyvius sveikino Europos Komisijos atstovas Peter Fish.

Pirmoje susitikimo dalyje buvo pristatyta Lietuvos mokslo sistema ir Lietuvos mokslo būklės analizė. Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento direktorius dr. Albertas Žalys  susitikimo dalyvius supažindino su pagrindiniais mokslo politikos tikslais, pristatė naujausias iniciatyvas šioje srityje.

MOSTA direktorė Jurgita Petrauskienė, taip pat priklausanti EUevalnet tinklui, pristatė Lietuvos mokslinių tyrimų, technologijų plėtros būklę tarptautiniame kontekste. „Šioje srityje turime tikrai didelių ambicijų. Turime stiprių mokslininkų, atnaujintą mokslinių tyrimų infrastruktūrą. Tikimės, kad ir šiuo metu Lietuvoje vykstantis sumanios specializacijos strategijos rengimo procesas, kurį koordinuoja MOSTA, padės efektyviau panaudoti turimą mokslinį potencialą sprendžiant valstybei, verslui svarbius iššūkius“, - kalbėjo Jurgita Petrauskienė.

Plačiau apie Lietuvos patirtį ir metodologiją vertinant mokslinius tyrimus papasakojo Vilniaus universiteto mokslo reikalų prorektorius prof. dr. Eugenijus Butkus. EUevalnet tinklo nariai domėjosi, kaip Lietuvoje vertinamas aukštasis mokslas, moksliniai tyrimai, kaip užtikrinamas vertinimo skaidrumas, kaip į mokslinių tyrimų, technologijų plėtrą pritraukiamos verslo investicijos.